Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

Februari 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Hoge Raad verwerpt vermogensmix

Sinds 2017 gelden binnen box 3 twee verschillende forfaitaire rendementen voor twee rendementsklassen. De verdeling van het box 3-vermogen over deze twee rendementsklassen, de zogeheten vermogensmix, is ook forfaitair. De Hoge Raad heeft eind 2021 geoordeeld dat de vermogensmix in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom. Ook constateert de Hoge Raad dat de vermogensmix beleggers met hoge resultaten een fiscaal bevoorrechte behandeling geeft. Maar het stelsel bedeelt een relatief zware belastingschuld toe aan spaarders met lage rendementen. Voor dat grote verschil ontbreekt een rechtvaardigingsgrond. Daarom oordeelt de Hoge Raad dat de belastingrechter rechtsherstel moet bieden. Dit rechtsherstel moet plaatsvinden door het werkelijke rendement in de heffing te betrekken.

Tip!
De fiscus zal alle ruim 200.000 bezwaarschriften die bij deze massaal bezwaarprocedures horen, gegrond verklaren. Het is nu nog niet duidelijk welke mensen geld terugkrijgen, hoeveel en wanneer precies. Doel is hierover te beslissen bij de Voorjaarsbesluitvorming die rond begin mei plaatsvindt.

Alle maanden RVU van werkgever tellen mee voor vrijstelling

In geval van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is de werkgever in beginsel een pseudo-eindheffing verschuldigd over de uitkeringen uit die RVU (RVU-heffing). Onder voorwaarden kan tijdelijk een (drempel)vrijstelling gelden. De omvang van deze vrijstelling is afhankelijk van het aantal maanden tussen de (eerste) uitkering uit de RVU en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In hoeverre de periode van verlof meetelt voor de berekening van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling, hangt af van de vormgeving van het verlof. Stel bijvoorbeeld dat het maandelijkse verlof voor 2/3 bestaat uit eigen verloftegoed van de werknemer. De werkgever verstrekt de overige 1/3 aan maandelijks verlof in het kader van de RVU-regeling ter overbrugging tot de AOW-leeftijd. In dat geval tellen alle maanden waarin de werkgever (gedeeltelijk) RVU-verlof verstrekt, mee voor de berekening van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling. Hierbij mag men afronden op hele maanden.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.