Nieuws februari 2022

Vennootschapsbelasting

Als gevolg van de emigratie van een dga kan een verplaatsing van de feitelijke leiding van een bv of een andere vennootschap plaatsvinden. Als die verplaatste bv een aanmerkelijk belang houdt in een Nederlands lichaam, kan de inspecteur het idee krijgen dat een en ander is opgezet om de belastingheffing bij de aandeelhouder te ontgaan. In zo’n situatie is de bv een buitenlandse belastingplichtige die een belastbaar bedrag geniet. De bv mag dan echter ook tegenbewijs leveren. Als zij aannemelijk kan maken dat de werkelijke leiding om niet-fiscale redenen is verplaatst, is er niets aan de hand. Rechtbank Den Haag meent dat geen sprake hoeft te zijn van fiscale redenen als de verplaatsing past bij een lang bestaande houdsterstructuur. Dividenden aan buitenlandse bv’s met een aanmerkelijk belang in Nederlandse vennootschappen vielen tot 2016 onder een dividendbelasting van 15%. Later is die regelgeving gewijzigd. Maar dat maakt volgens de rechtbank niet dat bij herstructureringen van vóór 2016 met terugwerkende kracht sprake is van een ontgaansmotief.

Voormalig staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief heeft onlangs verklaard dat het hanteren van houdsterconstructies door advieskantoren niet per se belastingontwijking is. Hij gaat er daarbij van uit dat een partner loon uit zijn bv ontvangt voor de werkzaamheden die hij verricht. Uit de gebruikelijkloonregeling volgt hoe hoog dat loon minimaal moet zijn. Partners van advieskantoren ondergaan voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling dezelfde behandeling als andere belastingplichtigen. Wel vindt Vijlbrief dat de fiscaliteit niet de doorslaggevende factor zou moeten zijn bij de keuze van een rechtsvorm of de vormgeving van de arbeidsrelatie. Hij sluit echter niet uit dat het verschil in belastingdruk wel degelijk de doorslaggevende factor kan zijn.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk