De diepte in met onze blog-artikelen

Belastingvrij schenken bij leven

Steeds vaker wordt er geschonken bij leven. Een mooie ontwikkeling vinden wij. Schenken zorgt ervoor dat u minder belasting betaalt over uw spaargeld. En doordat u schenkt, wordt uw erfenis kleiner. Daardoor betalen uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting. Zorg er wel voor dat de schenking onder de jaarlijkse vrijstelling blijft, anders moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Bij schenken gelden regels. Deze leest u op de website van de Belastingdienst.

Schenkingsvrijstelling

Ouders mogen elk jaar een belastingvrije schenking doen aan hun kind. Dit jaar (2024) is dat €6.663. Schenkt u aan iemand anders dan uw kind, mag u tot €2.658 belastingvrij schenken. Partners, zoals ouders en grootouders, worden als één schenker gezien, ook als ze gescheiden zijn.

Verhoogde schenkingsvrijstelling

Eén keer in het leven mogen ouders een hoger bedrag van €31.813 (2024) belastingvrij schenken. Dat kan als uw kind of de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar is en nog niet eerder gebruik gemaakt heeft van de verhoogde vrijstelling. Uw kind mag zelf bepalen waar het geld aan wordt besteed. De normale vrijstelling komt te vervallen in het jaar dat de verhoogde vrijstelling wordt geschonken.

Dure studie

Als de eenmalige verhoogde schenking wordt besteed aan een studie die meer dan €20.000 kost, ligt de vrijstelling hoger en is dan €66.268 (2024).

Schenkbelasting

Als er meer dan het vrijgestelde bedrag wordt geschonken, betaalt de ontvanger of de schenker (u mag kiezen) schenkbelasting. In de praktijk betaalt meestal de schenker. De ontvanger van de schenking blijft wel aansprakelijk voor een tijdige betaling van de schenkbelasting.

Bij schenkingen aan kinderen wordt over een bedrag tot €152.368 10% belasting betaald en 20% over het meerdere. Bij schenkingen aan kleinkinderen zijn deze tarieven 18% en 36% en aan derden 30% en 40%.

Schenken op papier

Met een schenking op papier wordt bij de notaris vastgelegd dat u een bedrag schenkt aan uw kind en gelijk terug leent. Het geld wordt niet overgemaakt. Omdat de Belastingdienst de schenking als schuld ziet, betaalt u elk jaar 6% rente belastingvrij over het geleende bedrag aan de ontvanger. Na uw overlijden mogen uw kinderen de schenking aftrekken van hun erfenis, waardoor zij minder erfbelasting hoeven te betalen. Een schenking op papier kan voor u gunstig zijn voor de inkomstenbelasting.

Wij helpen u graag uw geld zo goed mogelijk te beheren en achter te laten. Neem contact met ons op als u plannen heeft om te schenken.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk