Nieuws februari 2022

De ondernemer en de DGA

Stel dat iemand over minstens zes opeenvolgende jaren winst uit onderneming opgeeft in zijn aangifte IB/PVV. Maar alleen in het laatste jaar claimt hij de zelfstandigenaftrek inclusief de verhoging voor starters. Kan dat? Rechtbank Zeeland-West-Brabant meent van wel. Voor het recht op startersaftrek is niet van belang of de belastingplichtige heeft opgegeven dat hij ondernemer was. Relevant is of hij juridisch als fiscaal ondernemer kwalificeert. Door het ontbreken van een bron van inkomen kan het dus best zijn dat de belastingplichtige later ondernemer is geworden dan dat hij heeft opgegeven.

Let op!
In beginsel heeft een ondernemer recht op startersaftrek als hij in een of meer van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was. Daarnaast mag hij in die periode de zelfstandigenaftrek hooguit twee keer hebben toegepast.

In een zaak voor Hof Amsterdam nam de inspecteur het volgende standpunt in met betrekking tot de gebruikelijkloonregeling. Als een dga een indirect aanmerkelijk belang (ab) houdt in de tussenhoudster- en dochtervennootschappen, moet men aansluiten op het loon van de meestverdienende gewone werknemer in het concern. Deze regel geldt volgens de fiscus zelfs als de doorbetaaldloonregeling ook van toepassing is. Maar het hof verwerpt dit standpunt. De doorbetaaldloonregeling staat de methode van de inspecteur dus wel in de weg. Het hof oordeelt bovendien dat een dga die naast bestuursactiviteiten ook advieswerkzaamheden verricht niet is te vergelijken met een gewone belastingadviseur of een accountant. Deze functies geven in beginsel niet de meest vergelijkbare dienstbetrekking weer.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk