Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Auto

Februari 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Een goede rittenregistratie is beter dan twee tegenstrijdige

Overlegt een werknemer twee rittenregistraties die elkaar tegenspreken? Dan zal de Belastingdienst eerder meer dan minder geneigd zijn de bijtelling toe te passen. En Rechtbank Gelderland vindt dat terecht. In een recente zaak voor deze rechtbank stond een dga met een auto van de zaak erop dat de rechter twee rittenregistraties als bewijs toeliet. De rittenregistraties spraken elkaar echter tegen. De dga stelde dat de eerste rittenregistratie uit primaire kladaantekeningen bestond terwijl de tweede registratie de echte was. Maar ook de tweede rittenregistratie was gebaseerd op kladaantekeningen. Daarnaast weken de aantekeningen in overlegde agenda’s eveneens op belangrijke punten af van de tweede rittenregistratie.

Tip!
Als een bv bij haar dga de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak moet toepassen, kan dit leiden tot een lagere correctie van het fictief loon voor de gebruikelijkloonregeling.

Toch dubbele bijtelling mogelijk na tragische overname

Vorig jaar behandelde Rechtbank Den Haag een zaak waarin een man zijn auto van de zaak omruilde voor die van zijn overleden vrouw en collega. Op grond van de wet moest de werkgever over zowel het loon van de man als de vrouw de bijtelling vanwege privégebruik van de overgenomen auto toepassen. De rechtbank vond dat deze situatie te hard uitpakte. Hof Den Haag oordeelt dat de Belastingdienst wel mag naheffen. Het hof vindt het aannemelijk dat de auto van de zaak van de man voor het overlijden van zijn echtgenote aan beiden ter beschikking stond. De helft van de bijtelling over deze periode is aan de man toe te rekenen. De bijtelling over de periode tussen de dood van de echtgenote en het overnemen van haar auto van de zaak is volledig aan de man toe te rekenen. Wel komt het hof daarmee op een lagere bijtelling dan de fiscus. Het hof constateert dat de staatssecretaris van Financiën deze schrijnende situatie had kunnen voorkomen door zorgvuldiger te beslissen op het beroep op de hardheidsclausule. Het hof geeft hem dan ook in overweging het beroep van de man op de hardheidsclausule opnieuw te beoordelen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.