De diepte in met onze blog-artikelen

Zo werkt investeren en fiscaal afschrijven

Als u bedrijfsmiddelen koopt om uw bedrijf te runnen, mag u de kosten daarvan (deels) aftrekken van uw winst. Daardoor hoeft u minder belasting te betalen. Investeringen mag u niet in één keer van uw winst aftrekken. Deze moet u over meerdere jaren afschrijven.

Wat is een investering?

  • De aanschafwaarde is minimaal €450 euro exclusief btw. Als u bent vrijgesteld van btw geldt dat bedrag inclusief btw. Ook de aankoop- en installatiekosten tellen mee.
  • U hebt niet de intentie om het product weer te verkopen.
  • De aanschaf gaat minimaal 1 jaar mee.

U kunt denken aan de aanschaf van een auto, gereedschap, bedrijfspand, machines of een laptop.

Aankopen die niet voldoen aan de voorwaarden van een investering, vallen onder gewone bedrijfskosten en mag u bij de belastingaangifte wel in één keer aftrekken van uw winst.

Met afschrijven verdeelt u de kosten over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt.

Afschrijven kan op verschillende manieren en er gelden verschillende percentages. Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20 procent per jaar. U kunt een investering dus niet sneller dan in 5 jaar afschrijven.

Een uitzondering is er voor ondernemers die gebruik maken van de startersaftrek. Voor investeringen die u doet in een jaar waarin u recht hebt op starteraftrek of in het jaar daarvoor, mag u zelf bepalen hoe snel en wanneer u de investering afschrijft. Dit heet willekeurig afschrijven en mag tot een maximumbedrag per jaar.

Laat ons uw plannen weten en wij berekenen voor u welke manier van afschrijven het meeste belastingvoordeel oplevert.

De btw op de aankoop van uw bedrijfsmiddelen vraagt uw wel in één keer terug in het tijdvak van de aankoop.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk