Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Als u bedrijfsmiddelen koopt om uw bedrijf te runnen, mag u de kosten daarvan (deels) aftrekken van uw winst. Daardoor hoeft u minder belasting te betalen. Investeringen mag u niet in één keer van uw winst aftrekken. Deze moet u over meerdere jaren afschrijven.

Wat is een investering?

  • De aanschafwaarde is minimaal €450 euro exclusief btw. Als u bent vrijgesteld van btw geldt dat bedrag inclusief btw. Ook de aankoop- en installatiekosten tellen mee.
  • U hebt niet de intentie om het product weer te verkopen.
  • De aanschaf gaat minimaal 1 jaar mee.

U kunt denken aan de aanschaf van een auto, gereedschap, bedrijfspand, machines of een laptop.

Aankopen die niet voldoen aan de voorwaarden van een investering, vallen onder gewone bedrijfskosten en mag u bij de belastingaangifte wel in één keer aftrekken van uw winst.

Met afschrijven verdeelt u de kosten over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt.

Afschrijven kan op verschillende manieren en er gelden verschillende percentages. Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20 procent per jaar. U kunt een investering dus niet sneller dan in 5 jaar afschrijven.

Een uitzondering is er voor ondernemers die gebruik maken van de startersaftrek. Voor investeringen die u doet in een jaar waarin u recht hebt op starteraftrek of in het jaar daarvoor, mag u zelf bepalen hoe snel en wanneer u de investering afschrijft. Dit heet willekeurig afschrijven en mag tot een maximumbedrag per jaar.

Laat ons uw plannen weten en wij berekenen voor u welke manier van afschrijven het meeste belastingvoordeel oplevert.

De btw op de aankoop van uw bedrijfsmiddelen vraagt uw wel in één keer terug in het tijdvak van de aankoop.

Als ondernemer moet u voor verschillende belastingsoorten aangifte doen. De meest voorkomende belastingsoorten hebben wij voor u opgesomd. Wat houden ze in en wanneer doet u aangifte?

  1. Inkomstenbelasting (IB)
  2. Omzetbelasting (btw)
  3. Vennootschapsbelasting (VPB)
  4. Loonbelasting en premie volksverzekeringen (LH/PVV)
  5. Dividendbelasting

Bij de start van uw bedrijf kiest u een rechtsvorm. U maakt een keuze op basis van het risico dat u als ondernemer loopt, de belastingverplichtingen en de kosten. Als uw bedrijf al een tijdje bestaat kunnen er argumenten zijn om een andere rechtsvorm te kiezen. Het wijzigen van uw rechtsvorm is een ingrijpend traject waarin goede begeleiding belangrijk is. Denk bij de start van uw onderneming dus goed na welke rechtsvorm past bij u en uw bedrijf.

De meest voorkomende rechtsvormen voor ondernemers zijn eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) en besloten vennootschap (BV).

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.