Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Familievermogensrecht

Februari 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Aanslag erfbelasting naar executeur of erfgenamen

Als de erflater een executeur heeft aangewezen, moet men bij de aangifte erfbelasting aangeven of de fiscus de aanslagen naar de executeur moet verzenden of direct naar alle nabestaanden. Bij de keuze voor de optie executeur ontvangt de executeur een geleidebrief met alle aanslagen. Vervolgens zorgt hij voor het verspreiden van de aanslagen. De aanslagen zijn op naam van de verkrijgers. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs duidelijk gemaakt dat men niet voor beide opties tegelijkertijd kan kiezen. Dit om aansluiting te houden bij de taken en verantwoordelijkheden van de executeur. Als de executeur is benoemd, is deze volgens de wet standaard bevoegd tot het beheer van de nalatenschap. Hij vertegenwoordigt in zijn doen en laten de erfgenamen. De erfgenamen mogen het beheer dan niet (meer) voeren. Op verzoek van de erfgenamen moet de executeur wel inlichtingen aan de erfgenamen verschaffen. Daarom vindt de staatssecretaris een aanpassing in de aangifteproducten op dit moment niet voorzien noch gewenst.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.