Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

Februari 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Aanpassing aftrektarief hypotheekrente verlaagt middeling

Sinds 1 januari 2014 wordt de belasting over het box 1-inkomen verhoogd als de belastingplichtige zijn negatief inkomen uit eigen woning aftrekt tegen het toptarief. Later is deze uitgebreid met andere aftrekposten. Door deze maatregel trekt de belastingplichtige zijn aftrekposten af tegen een lager effectief toptarief. Berekent hij zijn middelingsteruggaaf? Dan dient hij de tariefsaanpassing van zijn aftrekposten buiten beschouwing laten. Nu kan soms de middelingsteruggaaf hoger zijn als men de tariefsaanpassing wel zou meenemen. Maar de wet bepaalt nu eenmaal anders, zo heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigd.

Schenking woning belast door gebrek zorgplicht

In een zaak voor Hof Amsterdam had een vrouw in 2018 een bedrag van € 100.800 aan haar zoon geschonken. De zoon gebruikte de schenking ten behoeve van zijn eigen woning en wilde daarom de speciale verhoogde vrijstelling toepassen. Het probleem was dat hij al ouder was dan veertig jaar. Zijn partner was op dat moment echter jonger dan veertig. Maar de fiscus betwistte dat deze persoon kwalificeerde als partner voor de Successiewet. Hof Amsterdam heeft het standpunt van de Belastingdienst gevolgd. De man en zijn partner hebben weliswaar bij notariële akte een samenlevingsovereenkomst gesloten. Daarin reppen zij ook over een wederzijdse zorgverplichting. Maar zij hebben ook nadrukkelijk verklaard in de notariële akte geen regeling te willen treffen over de invulling van de zorgverplichting. Zij wilden dat onderling en buiten de akte en de notaris regelen. Maar dat heeft als gevolg dat de verhoogde vrijstelling van schenkbelasting buiten toepassing blijft.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.