Inzicht in uw financiële situatie

Wilt u graag een beter inzicht krijgen in uw financiële situatie? Wij helpen u hier graag bij door middel van Financial & Estate planning. Met de juiste planning weet u waar u nu en in de toekomst aan toe bent. Zo kunt u beter inspelen op eventuele veranderingen. Samen met u kijken wij hoe u er nu voor staat en wat er nodig is om uw toekomstbeeld te verwezenlijken.

Financial & estate planning

Financial planning

Financial planning is een doorgaand proces dat u helpt bij het maken van beslissingen omtrent geld. Dit kan zowel op persoonlijk als zakelijk gebied. Het kan u helpen om uw doelen te behalen en te zorgen dat uw toekomst veilig is. Wij brengen uw financiële situatie in kaart en helpen u bij het plannen van uw financiële toekomst. Wij zetten de relatie tussen uw inkomen, uitgaven en vermogen voor u op papier en plaatsen ze op een tijdlijn. Daarbij wegen ook uw persoonlijke omstandigheden mee. Bent u getrouwd, kunt u een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Dit alles koppelen wij aan uw persoonlijke wensen en samen met u zullen wij de haalbaarheid hiervan bespreken. Wij maken een uitgebreid plan voor u, zodat u niet onverwacht voor verrassingen komt te staan.

Estate planning

Estate planning is een belangrijk onderdeel van Financial planning. Estate is (onder andere) het Engelse woord voor nalatenschap en letterlijk is Estate planning dus nalatenschapsplanning. Estate planning is ontstaan in een periode waarin veel bedrijfsverkopen plaatsvonden en er een groep vermogende particulieren ontstond. De financiële sector reageerde daarop door producten te ontwikkelen waarmee dat vermogen tot optimaal rendement zou komen. Hierdoor is Estate planning een logisch vervolg op uw financiële planning en is het met name gericht op het fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk overdragen van uw vermogen aan de volgende generatie.

Huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht

De basis van Estate planning is terug te vinden in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. In ieder individueel geval bepalen deze onderdelen de omvang en samenstelling van de nalatenschap. Onze kennis hiervan in combinatie met het fiscale recht wat hierop van toepassing is (de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting) zorgen ervoor dat wij alles in huis hebben om u hier optimaal bij te helpen.

Kennismaken met Acta Synergia
of een afspraak inplannen?

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk