De diepte in met onze blog-artikelen

Welke rechtsvorm past bij uw bedrijf?

Bij de start van uw bedrijf kiest u een rechtsvorm. U maakt een keuze op basis van het risico dat u als ondernemer loopt, de belastingverplichtingen en de kosten. Als uw bedrijf al een tijdje bestaat kunnen er argumenten zijn om een andere rechtsvorm te kiezen. Het wijzigen van uw rechtsvorm is een ingrijpend traject waarin goede begeleiding belangrijk is. Denk bij de start van uw onderneming dus goed na welke rechtsvorm past bij u en uw bedrijf.

De meest voorkomende rechtsvormen voor ondernemers zijn eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) en besloten vennootschap (BV).

Wanneer kiest u voor welke rechtsvorm?

Veel starters kiezen voor de eenmanszaak. In een eenmanszaak is één persoon eigenaar. Ondanks de naam kunnen er wel degelijk meerdere mensen werkzaam zijn. Zo kan er dus gewoon personeel in dienst van een eenmanszaak treden.

De vennootschap onder firma heeft meerdere eigenaren. Als u voor deze rechtsvorm kiest, adviseren wij u afspraken vast te leggen over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de eigenaren (vennoten) en de winstverdeling.

In een eenmanszaak en in een vennootschap onder firma zijn de eigenaren ieder hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen dat als het bedrijf in de schulden komt alle eigenaren ook privé voor de volledige schuld aansprakelijk zijn. Een eventuele curator kan de privéwoning of -spaarrekening gebruiken om de zakelijke schulden te betalen.

Voor de inkomstenbelasting valt de winst van een eenmanszaak onder winst uit onderneming. In een vennootschap onder firma geeft elke vennoot zijn winstdeel op als winst uit onderneming. U betaalt hier belasting over in box 1.

Als eigenaar van een eenmanszaak of vennootschap onder firma kunt u gebruik maken van een aantal belastingvoordelen, zoals de starters- en zelfstandigenaftrek. Een eenmanszaak en vennootschap onder firma zijn makkelijk in te schrijven in de Kamer van Koophandel. Voor een besloten vennootschap ligt dat iets anders, al wordt het in dat geval vaak door de notaris gedaan.

Een besloten vennootschap kan alleen via een notaris worden opgericht. De aandeelhouders zijn eigenaar en een directie bestuurt de besloten vennootschap. De directie bestaat uit één of meerdere personen die worden aangesteld door de aandeelhouders. Het komt voor dat één persoon aandeelhouder en directeur is. De directie is in loondienst bij de besloten vennootschap.

In een besloten vennootschap zijn de eigenaren en directieleden niet in privé aansprakelijk. Als het bedrijf in de schulden komt, worden de schulden betaald uit het vermogen van de besloten vennootschap.

Een besloten vennootschap is zelfstandig belastingplichtig en betaalt vennootschapsbelasting over de winst.

Als een bedrijf structureel hoge winst maakt en de risico’s groot zijn of toenemen, is een besloten vennootschap een rechtsvorm die vaak beter past dan een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Laat u bij de oprichting van een besloten vennootschap bijstaan door een goede adviseur.

Als u uw eenmanszaak of vennootschap onder firma wilt wijzigen in een besloten vennootschap brengt u uw bedrijf in in een besloten vennootschap. Laat u ook hier begeleiden door een goede adviseur.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk