Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Februari 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Bij twijfel moet afnemer btw-plicht leverancier bewijzen

In de praktijk kan het gebeuren dat de Belastingdienst niet over de gegevens beschikt om vast te stellen of de (werkelijke) leverancier in een transactie btw-plichtig is. Het Hof van Justitie EU bepaalt dat in zo’n situatie de afnemer moet bewijzen dat de leverancier belastingplichtig is. Als hem dat niet lukt, moet de fiscus hem de btw-aftrek weigeren. De fiscale autoriteiten hoeven daarbij niet te bewijzen dat de afnemer btw-fraude heeft gepleegd. Voor het Hof maakt het hierbij niet uit of de afnemer wel of niet wist/kon weten dat de afgenomen handelingen onderdeel uitmaakten van fraude.

Btw over vast en variabel deel van vergoeding

Een btw-ondernemer moet het bedrag aan af te dragen omzetbelasting berekenen over de vergoeding voor zijn belaste prestatie. Onder normale omstandigheden stelt hij het bedrag van de vergoeding op het factuurbedrag exclusief btw. Sommige ondernemers, bijvoorbeeld juridisch adviseurs, vragen van hun cliënten een vergoeding die uit twee delen bestaat. Het eerste deel is een vaste vergoeding. Na afloop van de procedure dient de cliënt een percentage van het behaalde resultaat als aanvullende vergoeding te betalen. Soms kan een cliënt zelfs kiezen tussen een lage vaste vergoeding en een hoge aanvullende vergoeding of een hoge vaste vergoeding en een lage aanvullende vergoeding. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ondernemer in zo’n geval zowel over het vaste als het variabele deel btw moet afdragen.

Let op!
Luiden de gegevens voor de berekening van de vergoeding in een andere valuta dan de euro? Dan moet de ondernemer de wisselkoers vaststellen volgens de laatste koers op het tijdstip waarop hij de btw verschuldigd is. In plaats van deze wisselkoers mag hij de wisselkoers hanteren die de Europese Centrale Bank het laatst heeft bekend gemaakt.

EU geeft meer ruimte voor laag btw-tarief

De EU-ministers van Financiën zijn het na jaren onderhandelen eens geworden over uitbreiding van een richtlijn. Deze richtlijn staat voor zeven categorieën een verlaagd tarief toe. Dit tarief ligt tussen 0 en 5% en is bijvoorbeeld toe te passen op farmaceutische producten, medische uitrusting, levering van boeken en het uitlenen door bibliotheken. Een tariefsverlaging mag echter niet leiden tot verstoring van concurrentie. Het voordeel moet bovendien terechtkomen bij de consument. Verlaagde btw-tarieven op fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool zijn vanaf 1 januari 2030 niet langer toegestaan. Vanaf 1 januari 2032 geldt dat ook voor kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Het ministerie van Financiën heeft benadrukt dat het aan de nieuwe Nederlandse regering is om te besluiten of zij deze mogelijkheid wel of niet gaat benutten.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.