Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

April 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Partner moet pensioenverevening voor afkoop claimen

Stel dat in het vooruitzicht van een echtscheiding de afkoop van een pensioen in eigen beheer (PEB) plaatsvindt. In zo’n situatie moeten de echtgenoten aangeven of zij dit pensioen willen verevenen. Op het moment van echtscheiding, nadat de afkoop heeft plaatsgevonden, is verevening niet meer mogelijk. In dat geval is er immers geen verrekenbaar pensioen meer, zo redeneert Hof-Arnhem-Leeuwarden. Als een ex-partner compensatie wil ontvangen, moet hij dit afspreken bij het opstellen van de overeenkomst tot afkoop.

Let op!
Sinds 2017 is het PEB in beginsel afgeschaft. Als een dga’s ervoor heeft gekozen zijn opgebouwde PEB te handhaven, is dit pensioen bevroren. De bv moet elk jaar de opgebouwde rechten indexeren en de voorziening actuarieel waarderen zolang de pensioenvoorziening nog op de balans staat.

Onzakelijke lening aan dga: heel pensioen afgekocht

Een uitspraak van Hof Den Bosch maakt duidelijk dat bv’s waarin een pensioen in eigen beheer (PEB) was ondergebracht voorzichtig moesten zijn met geld lenen aan hun dga. Dit is vooral zo als de onderneming van de bv krap in de liquiditeiten zit, toenemende (belasting)schulden heeft en de dga niets aflost. In zo’n situatie kan de Belastingdienst zeggen dat de verstrekte lening onzakelijk is. Vervolgens kan de inspecteur stellen dat een gedeeltelijk prijsgeven van het pensioen heeft plaatsgevonden. Het gevolg is dat dan de hele aanspraak in de loonheffing valt.

Let op!
Bij een afkoop van een pensioen die niet fiscaal gefacilieerd is vindt bovendien een heffing van 20% revisierente plaats.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.