Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Auto

April 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Belastingschuldige krijgt twee keer kans inlevering auto

Door een wijziging in de Leidraad Invordering 2008 is het beleid van de ontvanger van de belastingen gewijzigd. De wijziging bestaat uit de invoering van het zogeheten administratief beslag op auto’s. Dat betekent dat de belastingdeurwaarder een in beslag genomen auto in beginsel mag wegvoeren. Daarbij geldt als voorwaarde dat de schuldenaar twee keer de gelegenheid heeft gekregen om het motorrijtuig of die aanhangwagen in te leveren, maar dat heeft nagelaten. Na de eerste keer dient de belastingdeurwaarder de schuldenaar vóór de executoriale verkoop eenmalig opnieuw de gelegenheid te geven om het motorrijtuig of de aanhangwagen in te leveren. De belastingdeurwaarder moet dit tweede inlevermoment schriftelijk kenbaar maken. Hij kan eventueel in het proces-verbaal van inbeslagname van een auto instructies opnemen voor het aan hem afgeven van de auto ten behoeve van de executie. Dit is nodig om ervoor te zorgen de auto daadwerkelijk aanwezig zal zijn bij de verkoop. Deze regels van inbeslagname zijn ook van toepassing op andere motorrijtuigen en aanhangwagens.

Gebruik geen standaardkilometers voor rittenregistratie

Als een werknemer beschikt over een Verklaring geen privégebruik auto, hoeft zijn werkgever geen bijtelling toe te passen voor privégebruik van de auto van de zaak. Soms vraagt de Belastingdienst zo’n werknemer om een rittenregistratie op te sturen. Zo kan de inspecteur controleren of de verklaring terecht is afgegeven. In een zaak voor Rechtbank Noord-Nederland had een werknemer voor veel voorkomende ritten steeds een gelijk aantal kilometers heeft opgegeven. Maar in werkelijkheid was de verkeerssituatie niet altijd gelijk. Mede door het gebruik van standaardkilometers vond zowel de fiscus als de rechtbank dat de rittenregistratie niet betrouwbaar was. De inspecteur mocht daarom de man een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen.

Let op!
Als sprake is van een bestelauto van de zaak, dient de werknemer in principe te beschikken over een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto in plaats van een Verklaring geen privégebruik auto.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.