Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

April 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Activa ook verplicht privévermogen na gedeeltelijke staking

Rechtbank Noord-Nederland heeft een uitspraak gedaan over de vraag of bij een gedeeltelijke staking van een onderneming de bijbehorende bedrijfsmiddelen keuzevermogen vormen. De rechtbank oordeelt dat dit in principe niet het geval is. De rechtbank kijkt daarbij naar oudere rechtspraak. Daaruit blijkt dat de hoofdregel luidt dat bij een volledige staking van de activa van de onderneming overgaan naar het privévermogen. Volgens de rechtbank is dat niet anders bij een gedeeltelijke staking.

Tip!
In beginsel kan de ondernemer met een beroep op de foutenleer een bedrijfsmiddel, dat hij ten onrechte tot zijn ondernemingsvermogen heeft gerekend, alsnog in een eerder jaar naar het privévermogen laten overgaan.

Subsidie voor organisatoren evenementen

De overheid wil een subsidieregeling voor organisatoren van evenementen invoeren. Als een evenement door coronabeperkingen onverwachts niet kan doorgaan, ontvangt de organisator 80% van de kosten terug als gift. De staat verstrekt een lening voor de overige kosten. Moet de organisator extra kosten maken vanwege last-minute veiligheidseisen? Dan vallen deze kosten niet onder de subsidieregeling. Voor deze regeling is een bedrag van € 385 miljoen gereserveerd. Deze steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het betreft dan festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. De Europese Commissie moet nog haar goedkeuring geven. Maar de verwachting is dat de publicatie van de regeling half april 2021 plaatsvindt.

Let op!
De organisator weet pas zeker dat hij onder de regeling valt als hij het besluit daartoe van RVO ontvangt. Maar als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die hij vóór dat besluit heeft gemaakt onder de regeling. Dus ook de kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.