Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Familievermogensrecht

April 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Biologisch, niet-juridisch kind is derde voor erfbelasting

Voor kinderen van een erflater geldt een hogere vrijstelling en een gunstigere tariefgroep dan voor derden die erven. Rechtbank Gelderland moest beoordelen of een erfgenaam die wel een biologisch, maar geen juridisch kind van de erflater is, voor de erfbelasting kwalificeert als kind. De biologische vader van de desbetreffende erfgenaam was namelijk bij de geboorte van die erfgenaam niet getrouwd met de moeder. De biologische vader had evenmin zijn zoon erkend of later geadopteerd. Een paar jaar na de geboorte had de echtgenoot van de moeder haar kind wel erkend. Daarmee was deze echtgenoot de juridische vader van het kind geworden. De biologische vader had zijn niet-erkende zoon wel aangewezen als erfgenaam. Deze erfgenaam kwalificeert voor de heffing van erfbelasting echter als een derde, zo oordeelt de rechtbank. Volgens de rechtbank draait het binnen de erfbelasting namelijk om de juridische betekenis van het begrip ‘kind’.

Tip!
Een juridische verwantschap kan wel ontstaan als het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld.

Rechter mag niet gauw afwijken van tekst oud testament

Zelfs als de letterlijke tekst van een testament heel duidelijk uitsluitend de kinderen aanwijst als erfgenamen, kunnen er redenen zijn om toch tot een andere verdeling van de erfenis te komen. Rechtbank Limburg oordeelt dat de rechter uiterst terughoudend moet zijn bij het achteraf interpreteren van een testament. Juist omdat kinderen in beginsel al erven, wijst het aanwijzen van kinderen als enige erfgenamen op een bewuste keuze van de erflater. Een verklaring van een kennis dat deze erflater zijn huidige partner wilde laten erven, schuift het testament daarom niet opzij.

Let op!
In de desbetreffende zaak was de achtergebleven geregistreerde partner van de erflater niet alleen geen erfgenaam, een deel van de erfenis van haar ouders ging ook naar haar stiefzonen. Om zulke situaties te voorkomen, dienen geregistreerde partners partnerschapsvoorwaarden op te stellen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.