Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

April 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Onbelaste gemengde loonkosten zijn beperkt aftrekbaar

Bepaalde kosten met een gemengd karakter zijn beperkt aftrekbaar in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De hoofdregel is dat de gemengde kosten tot een vast bedrag van € 4.700 (bedrag 2020) niet aftrekbaar zijn. Maar de ondernemer kan ook ervoor kiezen om de aftrekbeperking te stellen op 20% (26,5% voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen) van de gemengde kosten. Deze aftrekbeperking is echter niet van toepassing voor zover het gaat om loonkosten. Maar dan moet de werkgever of werknemer wel feitelijk loonheffing over deze loonkosten betalen, zo oordeelt Hof Amsterdam. Anders is de aftrekbaarheid op geen enkele wijze beperkt. Het maakt hierbij niet uit of de loonheffing achterwege is gebleven als gevolg van de vrije ruimte of door een specifieke vrijstelling.

Let op!
Als een vennootschapsbelastingplichtig lichaam personeel in dienst heeft, moet dat lichaam het vaste bedrag van € 4.700 vervangen door 0,4% van zijn totale loonsom als dat tot een hoger bedrag leidt.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.