Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

April 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Bij trage vergoeding griffierecht moet fiscus rente betalen

In het geactualiseerde Besluit Beroep in Belastingzaken (BBIB) is verduidelijkt dat de fiscus wettelijke rente moet vergoeden in alle gevallen waarin de vergoeding van griffierecht of proceskosten niet binnen vier weken is uitbetaald. Voor de vergoeding van immateriële schade was dit trouwens al het geval. Als de Belastingdienst of de staatssecretaris van Financiën in hoger beroep of cassatie gaat, mag de inspecteur de uitkomst van die procedure afwachten voordat hij overgaat tot vergoeding of verrekening. Hij is daartoe echter niet verplicht en kan dus eerder betalen om zo het belopen van wettelijke rente te voorkomen. Het geactualiseerde BBIB bepaalt ook dat de inspecteur een belanghebbende geen kennisgeving meer hoeft te sturen dat hij na een verloren beroepsprocedure het griffierecht vergoedt. De reden is dat de kennisgeving naar verwachting geen toegevoegde waarde heeft. De uitspraak van de rechter moet duidelijk genoeg zijn.

Derdenbeslag bij Belastingdienst is ook mogelijk

De ontvanger van de belastingen kan in bepaalde gevallen een zogeheten derdenbeslag leggen om zijn vordering op belastingschuldigen te innen. Moet de Belastingdienst zelf betalingen doen aan iemand met een schuld aan een andere organisatie, bijvoorbeeld de gemeente? Dan kan de gemeente een derdenbeslag leggen bij de fiscus. Bij beslaglegging moet een overheidsorgaan wel de beslagvrije voet in aanmerking nemen.

Verzet tegen UBO-register begrijpelijk maar afgewezen

Rechtbank Den Haag heeft de eis van belangenorganisatie Privacy First om het UBO-register (tijdelijk) buiten werking te stellen, afgewezen. Een belangrijk argument voor deze afwijzing is dat het UBO-register is gebaseerd op Europese anti-witwasrichtlijnen. Door het verzoek van Privacy First toe te kennen, zou de rechter de Staat dwingen in strijd met de Europese richtlijn te handelen. De rechter toont wel begrip voor de twijfel over de rechtsgeldigheid van (onderdelen van) de Nederlandse wetgeving rond Ultimate Beneficial Owners (UBO’s). De rechtbank sluit niet uit dat de hoogste Europese rechter zal oordelen dat het openbare karakter van het UBO-register in strijd is met privacyrichtlijnen. De rechtbank heeft evenmin prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU. De Luxemburgse rechter heeft namelijk eerder zulke vragen gesteld, dus de kwestie ligt al bij het Hof.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.