Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

April 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Gebruikelijk loon mag onder minimumloon komen

Volgens een oud besluit (nr. CPP2000/3172M) was een lager loon dan een gebruikelijk loon onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Maar dan moest de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de continuïteit van de bv gevaar liep bij het uitbetalen van een gebruikelijk loon. Dit besluit is al per 1 januari 2007 ingetrokken. Toch meent Rechtbank Gelderland dat men nog steeds een beroep kan doen op een verzachting van de gebruikelijkloonregeling in vergelijkbare omstandigheden. Het ingetrokken besluit had namelijk volgens de rechtbank slechts een voorlichtend karakter. In de desbetreffende zaak stond de rechtbank zelfs toe dat het gebruikelijk loon minder bedroeg dan het wettelijk minimumloon. Door de betaling van het loon over de eerste maanden van haar bestaan leed de bv namelijk al verlies.

Tip!
Als de bv geen financiële buffers heeft omdat zij pas korte tijd geleden is opgericht, kan dat volgens de rechtbank ook een reden zijn voor een laag gebruikelijk loon.

Debiteur op rekening ander bedrijf laten betalen is fraude

Stel dat een dga twee bv’s heeft waarvan een waarschijnlijk binnenkort failliet gaat. De dga laat de debiteuren van de noodlijdende bv hun betalingen storten op rekening van de andere bv. Op die manier hoopt de dga te voorkomen dat de Belastingdienst beslag legt op de bankrekening van de noodlijdende bv. Rechtbank Amsterdam oordeelt dat in zo’n situatie de dga zich schuldig maakt aan faillissementsfraude. Feitelijk onttrekt hij immers gelden aan de boedel van de ene bv en benadeelt daarmee de Belastingdienst. De rechtbank neemt bij een benadelingsbedrag tussen de € 500.000 en € 1 miljoen een gevangenisstraf tussen 18 en 24 maanden als uitgangspunt. Bij verzachtende omstandigheden kan een lagere straf op zijn plaats zijn.

Tip!
Zo lang men in redelijkheid kan verwachten dat de onderneming blijft doorgaan en de belastingclaim geen gevaar loopt, mag een ondernemer in principe handelscrediteuren eerder betalen dan de fiscus.

Ook vast minimum gebruikelijk loon voor paar maanden werk

Als de inspecteur het fictief loon van een dga van een bv berekent, mag hij in principe een vast minimumbedrag hanteren. Rechtbank Noord-Nederland bevestigt dat de toepassing van dit normbedrag in beginsel niet naar tijdsgelang plaatsvindt. In de desbetreffende zaak had een dga in 2015 werkzaamheden verricht voor een kort project van zijn bv. Dit had hem hooguit vier maanden werk gekost. De dga meende daarom dat zijn gebruikelijk loon daarom slechts 4/12e van het normbedrag was. Maar de rechtbank keurde goed dat de inspecteur het volle normbedrag hanteerde. In dit geval was niet aannemelijk dat een niet-aanmerkelijkbelanghouder een lager loon zou genieten voor deze werkzaamheden.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.