Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

April 2021. Over dit onderwerp onder andere:

FE omzetbelasting ondanks in verleden niet als FE handelen

Voor Rechtbank Den Haag kwam de vraag op of een groep van samenwerkende ondernemers, in dit geval een vof, met terugwerkende kracht een fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting kan vormen. Op grond van de wet moet de inspecteur personen en lichamen onder voorwaarden bij voor bezwaar vatbare beschikking aanmerken als één ondernemer voor de omzetbelasting. Dat is het geval als deze ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen. De wil van de ondernemers of de fiscus is hierbij niet van belang. Het is evenmin noodzakelijk dat de ondernemers in het verleden al handelden als FE, zo redeneert de rechtbank. Een beschikking FE omzetbelasting kan dus terugwerken tot het moment waarop de onderlinge verwevenheid is ontstaan.

Let op!
De fiscale eenheid voor de omzetbelasting staat los van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De FE vennootschapsbelasting is alleen mogelijk voor bepaalde lichamen en is optioneel.

Registratie éénloketsysteem voor e-commerce is begonnen

Vanaf 1 juli zal de nieuwe EU-regeling btw e-commerce gaan gelden. Daardoor zullen Nederlandse ondernemers die goederen leveren in de EU aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen vanaf 1 juli meestal btw moeten betalen in de EU-landen waar de goederen heen gaan. Dat geldt zowel voor goederen die al in de EU zijn als voor goederen die ondernemers importeren van buiten de EU. Het is niet de bedoeling dat ondernemers zich moeten aanmelden bij de belastingdiensten in alle landen waar ze leveren. Daarom komt er vanaf 1 juli een nieuw éénloketsysteem. Daarmee handelt de btw- ondernemer in één keer de btw-meldingen en betalingen over deze leveringen af voor alle EU-landen. De registratie voor het éénloketsysteem is 1 april gestart. Een btw-ondernemer kan dit éénloketsysteem ook gebruiken voor geleverde diensten aan particulieren in de EU.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.