Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

April 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Uitstelregeling versoepeld vanwege Coronacrisis

Bedrijven kunnen meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw krijgen. Het is niet langer nodig om een ‘aanvullende verklaring’ van een accountant, dat het uitstel te maken heeft met de Coronacrisis, in te dienen. Wil een ondernemer langer uitstel, dan kan dat ook. Maar dan kan de Belastingdienst wel voorwaarden stellen. Overigens heeft het kabinet laten weten dat het de administratieve lasten zo beperkt mogelijk wil houden.

Tip!
Wie zijn aanslag te laat betaalt, moet in principe invorderingsrente betalen. Vanaf 23 maart 2020 is deze invorderingsrente nog maar 0,01% in plaats van 4%.

Boete voor medeplegend belastingadviseur

Het komt in de praktijk voor dat een ondernemers aan zijn belastingadviseur vraagt of hij voor hem een nihilaangifte omzetbelasting wil indienen, terwijl hij btw moet afdragen. Of de adviseur krijgt het verzoek om een btw-suppletie achterwege te laten. Hoewel belastingadviseurs hun cliënten graag helpen, hebben zij genoeg reden om zo’n verzoek af te wijzen. Een adviseur die namelijk namens zijn cliënt bewust en in nauwe samenhang onjuiste btw-aangiften indient, is medepleger van een vergrijp. De Belastingdienst kan een medeplegend adviseur een vergrijpboete opleggen.

Persoonlijk processtukken inleveren verstrekt bewijspositie

Het persoonlijk afgeven van belangrijke stukken bij instanties mag wat ongebruikelijk zijn, het kan wel voordelen bieden met betrekking tot de bewijslast. Bij persoonlijke aflevering kan de belanghebbende of zijn gemachtigde immers erop toezien dat de desbetreffende instantie een stempel van ontvangst op de ingeleverde stukken zet. Uit recente rechtspraak blijkt dat men zo een sterk bewijs in handen krijgt dat adreswijzigingen, beroepschriften of andere documenten tijdig zijn ingediend.

Tip!
Laat uw gemachtigde na het persoonlijk afgeven van stukken zelf ook een (kopie) van het bewijs van ontvangst meenemen. Zo hebt u er weer een bewijsstuk bij.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.