Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

April 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Fictief loon dga kan hoger zijn dan winst B.V.

In matige of slechte tijden kan de winst van een B.V. lager uitpakken dan het vaste minimum aan gebruikelijk loon voor de dga (€ 46.000 in 2020). Op het eerste gezicht lijkt het dan logisch om het gebruikelijk loon van de dga of zijn in de B.V. werkende echtgenoot op een veel lager bedrag te zetten. Maar uit een recente uitspraak van Hof Amsterdam blijkt dit niet altijd mogelijk te zijn. Zelfs als de B.V. een verlies lijdt, moet zij bij het vaststellen van het gebruikelijk loon kijken naar het loon dat een gewone werknemer zou ontvangen voor het meest vergelijkbare werk. En gewone werknemers willen nu eenmaal het overeengekomen loon uitbetaald krijgen. Ook als hun werkgever een laag resultaat heeft behaald of een verlies heeft geleden.

Schijnverkoop kan verliesverrekening niet redden

Als iemand een te verrekenen verlies heeft dat dreigt te verdampen, is het voor hem aantrekkelijk om nog een fiscale winst op te geven zodat het verlies niet verloren gaat. In een zaak voor Rechtbank Noord-Holland probeerde een ondernemer een extra fiscaal resultaat te maken. Dit resultaat bestond uit de verkoopopbrengst van zijn exploitatierechten aan de B.V. van zijn echtgenote. Zijn plan mislukte doordat de fiscus de verkoop negeerde. De inspecteur constateerde dat in de feitelijke situatie niets was veranderd. Zowel voor als na de verkoop vond een verhuur aan een vennootschap plaats. De man bleef deze huur innen. Bovendien was de B.V. de koopsom schuldig gebleven en het was onwaarschijnlijk dat ze deze zou aflossen.

Let op!
Als u uw verlies uit een IB-onderneming niet kunt verrekenen met de winst uit het voorgaande jaar of met de winsten uit de daaropvolgende negen kalenderjaren, verdampt dat compensabele verlies.

Kostenspecificaties blijven belangrijk

De kosten van gas, water en elektriciteit van een onderneming zijn aftrekbare bedrijfskosten. Daarvoor is wel van belang dat de ondernemer inzage kan geven in het werkelijk verbruik van de bedrijfsruimtes. Dit is vooral zo als de bedrijfsruimtes onderdeel uitmaken van een complex. In zo’n situatie kan een ondernemer niet volstaan met het opgeven van de inhoud van de bedrijfsruimtes of het aantal elektrische apparaten. De Belastingdienst wil concrete gegevens hebben, zo maakt de rechtspraak duidelijk.

Tip!
Een overzicht van de meterstanden is een beter middel om energiekosten aannemelijk te maken, mits in dat overzicht geen gegevens ontbreken.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.