Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

April 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Btw-ondernemerschap zonder contractuele relatie mogelijk

Stel dat iemand lid en (mede)bestuurder van een coöperatie is. Het is dan mogelijk dat de coöperatie de bestuurder niet alleen werkzaamheden voor haarzelf laat verrichten, maar ook voor een derde. Als de bestuurder de werkzaamheden voor de derde verricht zonder dat daarvoor een contract is afgesloten, wil dat nog niet zeggen dat de bestuurder geen btw-ondernemer is. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat zelfstandige arbeid ook mogelijk is zonder het bestaan van een contractuele relatie tussen de partijen. In de hier beschreven situatie moet de belastingrechter onderzoeken of de bestuurder vergoedingen heeft ontvangen voor het als btw-ondernemer verrichten van werkzaamheden voor de coöperaties.

Schijnbare gratis levering gewoon met btw-belast

Onlangs nam een B.V. voor Rechtbank Gelderland het standpunt in dat zij geen btw hoefde te berekenen over de matrassen die zij aan haar klanten leverde. De B.V. beschrijft de gang van zaken als volgt. Haar klanten bestellen een matras en mogen deze na ontvangst eerst 14 dagen gratis gebruiken voor proefslapen. Als zij de matras willen houden, betalen zij het aankoopbedrag en krijgen een cadeaubon van dezelfde waarde. Deze cadeaubon is in te ruilen tegen een box spring van de B.V. Door deze gang van zaken vindt de levering van de matras volgens de B.V. om niet plaats. En dus hoeft zij daarover geen btw af te dragen. Maar zowel de Belastingdienst als de rechtbank gaan niet mee in dit verhaal. De rechtbank oordeelt dat bij de bestelling van een matras sprake is één hoofdprestatie voor de btw: de levering van een matras. Voor zover er overige prestaties zijn, gaat het dan om bijkomende diensten. En bijkomende prestaties vallen onder hetzelfde fiscale regime als de hoofddienst. De Belastingdienst mag daarom de ten onrechte niet afgedragen btw naheffen.

Zonnepanelen maken van woning geen ondernemingsvermogen

In maart 2019 stond Rechtbank Gelderland toe dat een ondernemer na het plaatsen van niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak van zijn nieuwe woning een deel van de btw op de woning ook aftrok. De redenering van de rechtbank was dat de woning nu mede dienstbaar was aan de levering van stroom door de zonnepanelen. Onlangs heeft Hof Arnhem-Leeuwarden de uitspraak van de rechtbank vernietigd. Het hof ziet geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning. Het bouwen van een woning was meer dan wat voor de man noodzakelijk is om met zonnepanelen energie op te wekken. Hij had de zonnepanelen net zo goed in een zonnepark kunnen plaatsen of op gebouwen die al bestonden. Daarom is de btw op de woning toch niet aftrekbaar als voorbelasting.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.