Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

April 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Huurder heeft niet automatisch belang bij WOZ-beschikking

Een huurder van een woning kan een WOZ-beschikking ontvangen, zonder dat hij een belang heeft bij de hoogte van die beschikking. In een zaak voor Rechtbank Overijssel waren bijvoorbeeld twee huurders van sociale huurwoningen in beroep gegaan tegen ontvangen WOZ-beschikkingen. De huurders dachten dat zij bij een toekomstige aanpassing van de huurprijzen baat zouden hebben bij een lagere WOZ-waarde. Maar de gemeente maakte voor de rechtbank duidelijk dat de toekomstige huurprijzen pas zouden dalen bij een grote verlaging van de WOZ-beschikking. De huurders hadden niet zo’n grote verlaging bepleit, laat staan dat ze deze konden bewijzen. De rechtbank constateerde dat een procesbelang ontbrak. De beroepschriften waren dus niet-ontvankelijk.

Let op!
Volgens oudere rechtspraak is altijd sprake van een procesbelang als iemand een verhoging van zijn WOZ-beschikking bepleit.

Hypotheekrente buitenlandse echtgenoot niet aftrekbaar

Valt het inkomen van een persoon uit een lidstaat van de EU, EER of andere aangewezen staat voor 90% of meer onder de Nederlandse loon- of inkomstenbelasting? En overlegt die persoon een inkomensverklaring van de buitenlandse belastingdienst? Dan is deze persoon een zogeheten kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige mag zijn aandeel in een eventueel negatief inkomen uit eigen woning aftrekken. Stel dat zijn echtgenoot geen binnenlandse belastingplichtige of kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. Dan telt deze echtgenoot niet als partner voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Het gevolg is dat de echtgenoten het inkomen uit eigen woning niet onderling mogen verdelen. De kwalificerende buitenlandse belastingplichtige mag dan dus de hypotheekrente van zijn echtgenoot niet aftrekken.

Tip!
Als het gezamenlijke inkomen van de echtgenoten voor minstens 90% is onderworpen aan Nederlandse inkomsten- of loonbelasting, zijn beiden kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Ook dan moeten zij een inkomensverklaring van de buitenlandse fiscus overleggen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.