Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Auto

April 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Voor BPM rekenen met koerslijst met juiste type

Bij de berekening van BPM over een gebruikte auto mag men in beginsel werken met een veelgebruikte koerslijst. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de XRAY-koerslijst. Stel nu dat deze koerslijst niet het exacte type of uitvoering van de desbetreffende auto noemt. In dat geval mag de fiscus werken met een andere koerslijst, als deze wel de waarde van het juiste type of uitvoering bevat. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat de inspecteur de gebruikte handelsinkoopwaarde van een auto mag corrigeren, mits hij over een betere waarde beschikt.

Let op!
Op grond van het Unierecht mag de Belastingdienst een gebruikte auto uit het buitenland niet zwaarder belasten dan een vergelijkbare auto uit Nederland.

Toon schade om BPM te verlagen

Wie een beschadigde auto in het kentekenregister laat inschrijven, mag vanwege de schade een afschrijving toepassen op de BPM-grondslag. De Belastingdienst wil dan graag zeker weten dat de belastingplichtige de schade niet overdrijft om zichzelf zo BPM te besparen. Daarom kan de inspecteur de kentekenhouder vragen om de auto mee te nemen naar een locatie van de Dienst Domeinen Roerende Zaken. De Hoge Raad oordeelt dat deze zogeheten toonplicht een proportioneel en doelmatig middel is om de geclaimde schade te controleren. In principe moet een kentekenhouder daarom voldoen aan de toonplicht. Maar aan de andere kant brengt het verzaken van de toonplicht geen omkering en verzwaring van de bewijslast met zich.

Tip!
De toonplicht mag echter niet onredelijk uitpakken voor de kentekenhouder. Zo moest een autohandelaar in een andere zaak een enkele reisafstand van ruim 92 kilometer afleggen om aan de toonplicht te voldoen. Dit zou € 525 aan kosten met zich brengen. De Hoge Raad vindt dit disproportioneel. In zo’n situatie mag de belanghebbende de geclaimde schade op een andere manier onderbouwen.

Werknemer loopt risico van gebrek in rittenregistratiesysteem

Krijgt een werknemer een auto van de zaak ter beschikking, dan kan de bijtelling op zijn loon achterwege blijven als hij op jaarbasis hoogstens 500 privékilometers met die auto rijdt. De werknemer kan dit aannemelijk maken door een sluitende rittenregistratie te overleggen. Het kan gebeuren dat het systeem van de rittenregistratie technische gebreken vertoont en dat de leverancier dit erkent. In dat geval is de werknemer de klos. Hij kan verwachten dat de fiscus de rittenregistratie verwerpt als bewijsmiddel en alsnog de bijtelling toepast.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.