Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

April 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Winstgrens voor vrijstelling strakker voor nieuwe vereniging

Normaal gesproken zijn stichtingen en verenigingen onderworpen aan vennootschapsbelasting voor zover zij een onderneming drijven. Is de winst echter laag genoeg, dan geldt een vrijstelling. De winst is laag genoeg als zij in een kalenderjaar hooguit € 15.000 bedraagt of als de totale winst over het desbetreffende kalenderjaar en de voorafgaande vier jaren maximaal € 75.000 is. Daarbij telt een verlies als een jaarwinst van nihil. De vraag is hoe deze toets uitpakt als de vereniging of de stichting nog geen vijf jaar bestaat. Hof Arnhem-Leeuwarden is daar hard in: in dat geval geldt alleen de grens van € 15.000. Als de inspecteur een pro-rata-benadering van de tweede winstgrens voorstelt, is dat alleen maar een tegemoetkoming. Het hof verwerpt de stelling dat de € 75.000-grens absoluut is.

Let op!
De vrijstelling van vennootschapsbelasting bij lage winsten geldt niet voor stichtingen en verenigingen die de inkomensvoorziening van (ex-)werknemers en dergelijke verzorgen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.