Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

April 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Afkoop oninbaar stamrecht belast

Als een dga zijn pensioenaanspraak bij zijn stamrecht-B.V. afkoopt, bestempelt de fiscus de aanspraak als loon uit vroegere dienstbetrekking. De dga wordt geacht dit loon te hebben genoten op het tijdstip dat direct voorafgaat aan de afkoop. Het belaste bedrag is gelijk aan het bedrag dat men bij derden moet storten om de aanspraak te dekken. Het gevolg van dit alles is dat de hoogte van het door de afkoop te belasten bedrag vaststaat. Daarbij maakt het niet uit of de B.V. wel voldoende middelen heeft om dit bedrag te betalen, aldus de Hoge Raad. Of en in hoeverre het bedrag inbaar is, is niet van belang. Dus ook als de B.V. niet de middelen heeft om de waarde van aanspraak uit te betalen, vindt belastingheffing plaats.

Let op!
Mocht een dga nog steeds een pensioen in eigen beheer hebben, dan kan hij dat per 1 januari 2020 niet meer fiscaal voordelig afkopen. Bovendien is hij nu bij afkoop 20% revisierente verschuldigd.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.