Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Sinds 13 maart zijn wij gevestigd op de ds. Kuypersstraat 16S in Nijkerk

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

April 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Invloed van arbeidstijdverkorting vanwege Corona op pensioen

Sommige werkgevers moeten vanwege het Coronavirus ingrijpende maatregelen voor (een deel van) hun werknemers tijdelijke arbeidsduurverkorting (ADV) toepassen. Als de dienstbetrekking geheel in stand blijft, is nog steeds sprake van pensioengevende diensttijd. Een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging. Bij een gebruikelijke loonsverlaging mag men de pensioenopbouw voortzetten over het loon dat de werknemer vóór de ADV genoot. Houdt de ADV in dat de werkgever een dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk beëindigt in verband met het Coronavirus? En ontvangt de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering? Dan is sprake van pensioengevende diensttijd. Dus is de pensioenopbouw dan voort te zetten op basis van het pensioengevend loon van vóór de ADV.

Tip!
Is sprake van ADV zonder dat sprake is van onvrijwillig ontslag? En ontvangt de werknemer evenmin een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering? Dan kan men onder voorwaarden gebruik maken van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.