Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Oktober 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Zelfstandigenaftrek daalt verder

Bij het presenteren van het Belastingplan 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën erop gewezen dat de zelfstandigenaftrek minder wordt. In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155.

Let op!
De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks verder dalen tot € 3.240 in 2036.

Verhoging milieu-investeringsaftrek

Het Belastingplan 2022 bevat onder meer een voorstel om de milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. De MIA kent drie categorieën van milieu-investeringen. Categorie I wordt uitgebreid met bepaalde groene investeringen. Daarbij kan men denken aan een lichte elektrische bestelauto en een ondergrondse waterberging. Daarnaast stijgt de MIA voor categorie I van 36% naar 45%. De MIA voor categorie II stijgt van 27% naar 36%. Voor categorie III stijgt de MIA van 13,5% naar 27%.

Let op!
Wanneer eenmaal het budget voor de MIA is behaald, wordt deze niet meer toegewezen. Het budget voor de periode 2022-2024 wordt verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor € 144 miljoen.

Gebruikelijk loon innovatieve startup

Sinds 2017 is het loon van dga’s van innovatieve startups vast te stellen op het wettelijke minimumloon. Om gebruik te kunnen maken van de tegemoetkoming is overigens wel een zogenoemde S&O-startersverklaring nodig. Deze uitzondering, opgenomen in de gebruikelijkloonregeling, verbetert de liquiditeitspositie van innovatieve nieuwe ondernemingen. De uitzondering zou vervallen per 1 januari 2022, tenzij de maatregel positief zou worden geëvalueerd. Omdat de evaluatie nog niet is afgerond, schuift het Belastingplan 2022 de vervaldatum van de uitzondering op naar 1 januari 2023. Ook in 2022 kan men voor dga’s van innovatieve startups dus het wettelijke minimumloon aanhouden.

Tip!
Als de evaluatie positief is, is ook na 2023 een lager loon mogelijk. De Belastingdienst keurt goed dat bijvoorbeeld bij een structurele verliessituatie het gebruikelijk loon zelfs lager dan het wettelijk minimumloon kan zijn.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.