Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Oktober 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Nieuwe negatieve btw-melding

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 bevat onder andere een vereenvoudiging voor ondernemers die voor de aangifte van in Nederland verschuldigde btw de (niet-)Unieregeling en de invoerregeling toepassen. Zij geven btw aan in de lidstaat van identificatie. Die verdeelt de btw over de lidstaten waarin de ondernemer heeft verkocht. Ook correcties over een eerder tijdvak worden verwerkt. Dat kan wel leiden tot een negatieve btw-melding. De lidstaat waarvoor de correctie is gemaakt, moet deze afwikkelen. Nederland zal een negatieve btw-melding daarom aanmerken als een verzoek om teruggaaf. Het gevolg is dat de ondernemer daar niet afzonderlijk om hoeft te verzoeken.

Let op!
Voorgesteld is om negatieve btw-meldingen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 aan te merken als een verzoek om teruggaaf.

Onbewezen verrekening in rekening courant is geen betaling

Voor de aftrek van voorbelasting is van belang dat de btw-ondernemer de factuur inclusief de btw van zijn leverancier of dienstverlener ook betaalt. Daarbij kan een verrekening in de rekening-courant tellen als een betaling. Hierbij geldt als voorwaarde dat sprake is van schuldvernieuwing. Dat is het geval als duidelijk is dat de schuldeiser afstand doet van zijn vordering in ruil voor een nieuw vorderingsrecht. Zo stelde een bv in een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat bepaalde facturen door verrekening in rekening-courant waren voldaan. Zij maakt echter niet aannemelijk dat sprake was van schuldvernieuwing, doordat de rekening-cournatovereenkomsten veel te beknopt waren. Wilt u weten of uw rekening-courantovereenkomsten de mogelijkheid van schuldvernieuwing bieden, neem dan contact met ons op.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.