Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

Oktober 2021. Over dit onderwerp onder andere:

'Nieuwe' eigenwoningregeling bij overlijden

De regeling rond de eigenwoningreserve (EWR) wordt in de Overige fiscale maatregelen 2022 weer hersteld naar situatie van vóór 2013. Een EWR wordt weer gekoppeld aan de persoon van de belastingplichtige en komt bij overlijden van rechtswege te vervallen. Een EWR gaat daardoor nooit over op een andere belastingplichtige. Dit geldt ook voor de aflossingsstand. Een achterblijvende partner wordt door deze wijzigingen niet onnodig geconfronteerd met het eigenwoningverleden van de overleden fiscale partner.

Wijzigingen in eigenwoningregeling voor partners

De Overige fiscale maatregelen 2022 bevatten ook voorgestelde wijzigingen in de toepassing van de bijleenregeling en de aflossingsstand om de regelingen rechtvaardiger te maken in partnersituaties. Hiermee wil het kabinet niet-beoogde beperkingen van renteaftrek voorkomen, die mensen ook hadden kunnen vermijden. Bijvoorbeeld met andere huwelijkse voorwaarden of door geen samenlevingscontract af te sluiten. Een eerder beleidsbesluit (over onder meer de bijleenregeling bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners waarvan een of beiden een eigenwoningverleden hebben) wordt nu in de wet vastgelegd.

Minderheidsbelang in woning kan eigen woning zijn

Stel, twee echtparen kopen een woning die niet kadastraal is gesplitst. Het ene echtpaar is gerechtigd tot 35% van de woning, het andere echtpaar tot 65% van de woning. In deze situatie stelt de Belastingdienst dat het aandeel van 35% geen eigen woning vormt. De achterliggende gedachte is dat een eventuele waardeverandering van de woning het echtpaar met het 35%-aandeel voor minder dan 50% aangaat. Maar Hof Den Haag verwerpt deze redenering als de woning bouwkundig splitsbaar is en beide echtparen ieder hun eigen deel van de woning bewonen. In dat geval gaat de waardeverandering van het 35%-aandeel het desbetreffende echtpaar volledig aan. Dit aandeel vormt voor deze echtgenoten dan een eigen woning.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.