Nieuws oktober 2021

Familievermogensrecht

In principe is degene die daadwerkelijk kan beschikken over het vermogen, genieter van het inkomen uit dat vermogen. Bij banktegoeden is dat degene op wiens naam de rekening is gesteld, ofwel de rekeninghouder. Wil de rekeninghouder niet dat de Belastingdienst de desbetreffende banktegoeden rekent tot zijn box 3-vermogen? Dan zal hij aannemelijk moeten maken dat de tegoeden niet tot zijn bezittingen behoren. In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant had een weduwe een van haar zoons als executeur aan zich toegevoegd. Deze zoon voerde daarom het beheer over een paar bankrekeningen van zijn overleden vader. Volgens zowel de fiscus als de rechtbank behoorden deze bankrekeningen tot het box 3-vermogen van die zoon. De rechtbank verwierp de stelling van de zoon dat hij alleen maar een beheerder van die rekeningen was. Zij stonden op zijn naam en behoorden daarmee tot zijn bezittingen.

Let op!
De zoon nam als uitgangspunt dat de nalatenschap van zijn vader pas was afgewikkeld als zijn moeder alle overbedelingsschulden had afgelost. De rechtbank oordeelt dat zo’n standpunt onjuist is Als de nalatenschap van een erflater is opgegaan in het vermogen van zijn echtgenoot, is de taak van de executeur in principe beëindigd. Dat de kinderen misschien nog een geldvordering op de overgebleven partner hebben, doet daar niets aan af.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk