Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Auto

Oktober 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Aanscherping schijfgrenzen en verhoging tarieven BPM

Doordat auto’s steeds minder CO2 uitstoten en de hoogte van de BPM is gebaseerd op deze CO2-uitstoot, neemt de opbrengst van de BPM af. Om dit tegen te gaan, past de wetgever via het Belastingplan 2022 de schijfgrenzen aan. De schijfgrenzen voor personenauto’s worden voor de periode tot en met 2025 elk jaar met 2,3% verlaagd en de schijftarieven met 2,35% verhoogd. Dit geldt eveneens voor dieselvoertuigen. Vanaf 2023 en verder worden de tarieven eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd met 2,35%.

Let op!
De inschrijving in het kentekenregister wordt per 1 januari 2022 het nieuwe belastbare feit voor de BPM. Is een motorijtuig op het moment van een tariefswijziging ingeschreven in het kentekenregister zonder tenaamstelling? En vindt de tenaamstelling niet binnen twee maanden plaats? Dan is op grond van overgangsrecht het nieuwe tarief van toepassing.

Kabinet bouwt voordeel elektrische auto af

Op de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak mag men in 2021 voor elektrische auto’s en andere auto’s zonder CO2-uitstoot 10% korting toepassen. Een paar uitzonderingen daargelaten, mag men de korting alleen berekenen over een cataloguswaarde van hoogstens € 40.000. Daardoor is in beginsel de korting maximaal € 4.000. Per 1 januari 2022 daalt de korting naar 6%. Zij is dan hoogstens € 2.100 (berekend over maximaal € 35.000). In 2023 is de korting hooguit € 1.800 (berekend over maximaal € 30.000)

Let op!
Per 2025 komt er een verdere verlaging van de korting. De korting zal dan 5% bedragen met een maximum van € 1.500.

Maximaal vier maanden uitstel betaling MRB

De staatssecretaris van Financiën keurt tijdelijk goed dat de ontvanger voor naheffingsaanslagen in de motorrijtuigenbelasting (MRB) kort (telefonisch) uitstel van betaling toekent. Daarbij gaat het om aanslagen MRB die de belastingplichtigen vóór 1 oktober 2021 hadden moeten betalen. Het korte uitstel duurt maximaal vier maanden, gerekend vanaf 1 oktober 2021. Stel bijvoorbeeld dat de ontvanger het uitstel op 1 november 2021 verleent. In dat geval bedraagt het uitstel nog maximaal drie maanden voor die naheffingsaanslagen MRB. Ook moet men voldoen aan de overige voorwaarden voor het krijgen van uitstel van betaling. De goedkeuring treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.