Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

Oktober 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Beperking verrekening voorheffingen Vpb

Het Belastingplan 2022 bevat onder andere een voorstel om de verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) met de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf 1 januari 2022 temporeel te beperken. Dit voorstel heeft als doel het wegnemen van de strijdigheid met het EU-recht. De verrekening van voorheffingen is maximaal de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. Daarbij schuiven de niet-verrekende voorheffingen onbeperkt door naar volgende jaren.

Let op!
Doorschuiven is alleen mogelijk als de inspecteur het bedrag aan door te schuiven voorheffingen heeft vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Mismatches bij prijscorrecties

Bij transacties tussen verbonden lichamen geldt het zakelijkheidsbeginsel. Hanteert men een onzakelijke prijs, dan moet een bijstelling van deze prijs plaatsvinden. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarbij een deel van de winst nergens wordt belast. Dit gebeurt als de winst van een belastingplichtige omlaag wordt bijgesteld en deze correctie bij het verbonden lichaam niet of tot een lager bedrag als bate wordt belast. Met Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet een wetsvoorstel gepresenteerd om zulke mismatches tegen te gaan. De maatregelen in dat voorstel beperken in zo’n situatie de neerwaartse aanpassing van de in Nederland belastbare winst bij de belastingplichtige.

Reparatie houdsterverliesregeling

Tot 1 januari 2019 kende de Wet op de vennootschapsbelasting de zogeheten houdsterverliesregeling. Deze regeling zag op verliezen die een vennootschap had geleden in een jaar waarin haar werkzaamheden voor minstens 90% bestonden uit houdster- en groepsfinancieringsactiviteiten. Deze verliezen waren niet te verrekenen met winsten uit een jaar waarin haar activiteiten voor minder dan 90% bestonden uit houdster- en groepsfinancieringsactiviteiten. Vanwege overgangsrecht kan de houdsterverliesregeling nog enige tijd van belang blijven. Uit recente rechtspraak is gebleken dat de houdsterverliesregeling is te omzeilen door te werken met een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Daarbij vindt binnen de fiscale eenheid de oprichting van een dochtervennootschap plaats. Het demissionaire kabinet heeft geconstateerd dat het niet-repareren van dit lek de schatkist veel geld zou kosten In een nota van wijziging van de Overige fiscale maatregelen is een reparatiemaatregel opgenomen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.