Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Oktober 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Belastingdienst krijgt tijdelijk positie gewone schuldeiser

Sinds 1 oktober 2021 moeten ondernemers weer tijdig hun nieuw opkomende belastingverplichtingen voldoen. De datum waarop zij uiterlijk beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is vastgesteld op 1 oktober 2022. De aflossingstermijn is verlengd naar vijf jaar. Dat betekent dat de opgebouwde belastingschuld pas uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost. De invorderingsrente, die tot en met het einde van het huidige kalenderjaar 0,01% bedraagt, wordt geleidelijk teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaande aan de coronacrisis (4%). Bovendien zullen de Belastingdienst en Douane zich tijdelijk soepeler opstellen bij een minnelijk saneringsakkoord. Dat betekent dat zij genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage dat toekomt aan concurrente schuldeisers. De Belastingdienst en Douane passen dit versoepelde beleid toe in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023. Als geen saneringsakkoord tot stand komt en de onderneming alsnog failliet gaat of in een dwanginvorderingstraject belandt, heeft en houdt de fiscus een preferente positie.

Tip!
Sommige ondernemers hebben nog steeds te maken met liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Deze ondernemers kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor uitstel van betaling van belastingschulden die betaald hadden moeten zijn in de periode vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.