Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Februari 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Loonvordering ontstaat pas bij liquide worden

In twee recente arresten moest de Hoge Raad oordelen wanneer een loon(vordering) was ontstaan. Het ging in beide zaken om werknemers die waren ontslagen maar beroepsprocedures waren gestart tegen hun ontslag. In deze procedures werden hun werkgevers verplicht om alsnog loon over een bepaalde periode uit te betalen. Bovendien moesten de werkgevers rente moesten betalen over het nagekomen loon. De werknemers meenden dat het loon dus in eerdere jaren al rentedragend was geworden en daarmee toen al fiscaal genoten. De Hoge Raad komt echter tot een ander oordeel. Inderdaad wordt loon fiscaal gezien genoten op het moment waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden. Maar daarbij ziet de term ‘rentedragend geworden’ niet op de situatie waarin men rente is verschuldigd vanwege een vertraging in het betalen van een geldsom. Een vordering wordt pas rentedragend wanneer deze liquide is en blijft uitstaan, zodat de schuldeiser daarover rente geniet. In de situatie van de werknemers is het nagekomen loon gewoon belast in het jaar van ontvangst.

Tip!
Als een loonbestanddeel eerder is genoten, begint in principe ook de navorderingstermijn eerder te lopen. De navorderingstermijn is in beginsel vijf jaar.

Werkgever krijgt meer tijd om vast contract correcte vast te leggen

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 1 januari 2020 is in werking getreden. Deze wet is ingevoerd om het werken met flexwerkers minder aantrekkelijk te maken. Het in vaste dienst nemen van werknemers moet juist worden gestimuleerd. Als gevolg van de WAB betalen werkgevers nu 2,94% WW-premie voor werknemers met een vast contract. In het geval van flexwerkers bedraagt de WW-premie 7,94%. Maar een praktisch probleem kan optreden als het arbeidscontract voor onbepaalde tijd niet goed schriftelijk is vastgelegd. In dat geval moet de werkgever namelijk de hoge WW-premie inhouden. Maar de regering heeft een coulancemaatregel genomen. Daardoor hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om voor de schriftelijke vastlegging van arbeidscontracten zorg te dragen. Dit is eenvoudig te realiseren via een schriftelijk addendum op de arbeidsovereenkomst.

Let op!
Bij het aanbieden van een schriftelijke nieuwe arbeidsovereenkomst moet de werkgever oppassen. Weigert de werknemer namelijk te ondertekenen, dan moet de werkgever toch de hoge WW-premie van 7,94% inhouden.

Werkgever moet eHerkenning gebruiken voor eigen loonaangifte

Als een werkgevers zelf zijn loonaangifte over 2020 doet via de internetsite van de Belastingdienst, kan hij dit vanaf 1 februari 2020 in beginsel alleen doen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z). Ondernemers met een eenmanszaak kunnen daar inloggen met DigiD. Maar de overige werkgevers moeten daarvoor gebruikmaken van eHerkenning.

Let op!
De maandaangifte over januari 2020 moet uiterlijk 29 februari ingediend en betaald zijn.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.