Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

Februari 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Vennootschapsbelastingtarief eerste schijf omlaag

Per 1 januari 2020 heeft de wetgever het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting verlaagd van 19% naar 16,5%. De eerste schijf loopt tot € 200.000. Voor zover de belastbare winst meer bedraagt, is de vennootschap daarover 25% vennootschapsbelasting verschuldigd. De Wet bedrijfsleven 2019 bevatte voor 2020 een verlaging van dit normale tarief naar 22,55%. Deze verlaging is echter niet doorgegaan.

Let op!
Hoewel de verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting ondernemen via de B.V. interessanter maakt, staat tegenover dit voordeel een verhoging van het tarief voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit inkomstenbelastingtarief is gestegen van 25% naar 26,25%. En inkomen uit aanmerkelijk belang kent geen schijven!

Vermindering dividendbelasting vereist dooruitdeling

Rechtbank Zeeland-West-Brabant meent dat een beleggingsfonds uit een lidstaat van de EU onder voorwaarden is te vergelijken met een fiscale beleggingsinstelling (fbi). In dat geval mag men de afdrachtsverminderingsregeling voor fbi’s toepassen. Dit recht vloeit voort uit het recht op vrij verkeer van kapitaal. Volgens de rechtbank moet zowel op systeemniveau als op concreet niveau het buitenlandse beleggingsfonds te vergelijken zijn met een fbi. Dit betekent onder meer dat het beleggingsfonds net zoals de fbi een deel van haar winst moet uitdelen aan haar aandeelhouders. Deze voorwaarde noemt men ook wel de doorduitdelingseis.

Tip!
Vóór de invoering van de afdrachtverminderingsregeling op 1 januari 2008 kon een fbi verzoeken om de teruggaaf van dividendbelasting. Een buitenlands beleggingsfonds kan op vóór 2008 ingehouden dividenden ook om teruggaaf vragen. Mits dat fonds voldoende is te vergelijken met een fbi natuurlijk.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.