Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Familievermogensrecht

Februari 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Geen schenking tijdens huwelijk met beperkte gemeenschap

Als twee personen, van wie een veel meer vermogen heeft dan de ander, met elkaar trouwen, willen zij nog weleens huwelijkse voorwaarden opstellen. Maar stel nu dat alleen de meest vermogende echtgenoot een bedrag op de gezamenlijk rekening stort. Voordat de andere partner een even groot bedrag op deze rekening stort, overlijdt de meest vermogende echtgenoot. Onlangs stelde de Belastingdienst dat in zo’n geval een schenking plaatsvindt van de meest vermogende echtgenoot aan de andere echtgenoot. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat niet automatisch sprake is van een schenking. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de gezamenlijke rekening een beperkte gemeenschap is. Dit hangt namelijk mede af van de bedoelingen van de echtgenoten. Zolang de beperkte gemeenschap bestaat, is in beginsel niet bekend wat de echtgenoten aan het einde van die gemeenschap kunnen verdelen. Daarom kan geen sprake zijn van schenking tijdens het huwelijk.

Oprecht beroep op dwaling verlaagt aanslag schenkbelasting

In een zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden probeerden een man en zijn oudtante om een aanslag schenkbelasting te vernietigen. De man had namelijk een woning van zijn oudtante gekocht. Enkele maanden later ontving hij een schenking van haar, zodat hij per saldo minder voor de eigen woning hoefde te betalen. Deze opzet bleek echter mede als gevolg te hebben dat de man veel meer schenkbelasting moest betalen dan hij en zijn oudtante hadden verwacht. Daarom wilden zij een beroep op dwaling doen om zo de schenking en de aanslag schenkbelasting te vernietigen. Het hof wees dit beroep op dwaling af. De Hoge Raad is het eens met het hof dat de aanslag schenkbelasting in principe terecht is opgelegd. De vernietiging van de schenking brengt namelijk geen vernietiging van de aanslag schenkbelasting mee. Maar in het geval men een schenking met een beroep op dwaling vernietigt, is dat wel een reden om de aanslag schenkbelasting te verlagen. Deze verlaging blijft echter achterwege als het beroep op dwaling een voorwendsel is. De Hoge Raad geeft de opdracht aan Hof Den Bosch om een en ander nader te onderzoeken.

Accountant moet cliënten wijzen op risico van negeren verrekenbeding

Soms vragen ondernemers meer van hun accountants dan alleen het bijhouden van de administratie. Zo kan een accountant ook de opdracht krijgen om een opstelling van de vermogens te maken in verband met de huwelijksvoorwaarden die zijn cliënten zijn aangegaan. Daarbij kan men denken aan de opstelling van het bedrag dat de echtgenoten onderling moeten verrekenen. In de praktijk blijft verrekening vaak achterwege. Maar dat neemt niet weg dat de accountant zijn cliënt in de jaarlijkse bespreking moet wijzen op de mogelijke risico’s van het niet verrekenen. Een recente uitspraak van de Accountantskamer maakt duidelijk dat een accountant een berisping kan krijgen als hij deze verplichting niet nakomt.

Let op!
Bewaart de accountant documenten in de Cloud, waarbij hij oudere documenten overschrijft? Dan voldoet hij volgens de Accountskamer niet aan de bewaarplicht van zeven jaar.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.