Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Februari 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

De Belastingdienst heeft naar alle eenmanszaken een brief gestuurd met een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). Deze ondernemers moeten dit nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al hun contacten met klanten of leveranciers. Daarnaast moet een eenmanszaak haar nieuwe btw-id vermelden op haar facturen en website. Als de ondernemer contact opneemt met de fiscus of aangifte omzetbelasting doet, moet hij zijn omzetbelastingnummer gebruiken.

Geen uitstel btw-afdracht bij automatische incasso van abonnement

Verschillende bedrijven bieden hun cliënten abonnementen aan. Vaak ontvangen deze bedrijven van tevoren de abonnementsgelden, dus voordat zij de diensten in een bepaalde periode verlenen. Als de betaling in een voorgaande periode binnenkomt, is de btw-ondernemer verplicht om over die periode de btw over het abonnementsgeld af te dragen. In dat geval telt het abonnementsgeld namelijk als een vooruitbetaling. De btw is bij vooruitbetalingen verschuldigd op moment van ontvangst van het bedrag. In een recente zaak stelde een B.V. dat uitstel van de btw-afdracht moet plaatsvinden als een ondernemer een vooruitbetaling per automatische incasso ontvangt. Maar Hof Arnhem-Leeuwarden heeft dat standpunt verworpen.

Let op!
De B.V. wees er nog op dat haar abonnementen op ieder moment waren op te zeggen. Bij zo’n opzegging zou de B.V. (een deel van) het abonnementsgeld moeten terugbetalen. Deze omstandigheid is echter volgens het hof evenmin een reden om de btw-afdracht uit te stellen.

Non-gebruik niet gelijk te stellen met belast gebruik

Het komt in de praktijk voor dat een organisaties vanwege haar aard gratis ruimtes ter beschikking moet stellen aan gebruikers. Zo kan een gemeente verplicht zijn om haar sportzalen ter beschikking te stellen aan basisscholen. Verder is het mogelijk dat de gebruiker net als een basisschool de ruimte volgens een rooster kan benutten. Maar vaak zullen binnen het rooster wel wat uren vallen waarin de gebruiker de ruimtes niet gebruikt. Vindt naast de gratis terbeschikkingstelling ook btw-belaste verhuur van de ruimtes plaats? Dan moet de terbeschikkingsteller de aftrekbare voorbelasting op de algemene kosten van de ruimtes in principe als volgt berekenen. Hij moet de totale btw over de algemene kosten vermenigvuldigen met het aantal uren waarin de ruimtes belast zijn verhuurd. Vervolgens deelt hij dit bedrag door de som van het aantal uren van btw-belaste verhuur en het aantal uren terbeschikkingstelling volgens het rooster. De uren binnen het rooster, waarin geen gebruik heeft plaatsgevonden, mag men niet zomaar bestempelen als btw-belast gebruik.

Tip!
Aan de andere kant is men evenmin verplicht de uren van non-gebruik binnen het rooster aan te merken als gebruik voor niet-economische activiteiten. Wanneer dit toch is gebeurd, valt een correctie ten gunste van de ondernemer te verdedigen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.