Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Februari 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Zelfstandigheid bedrijfsmiddel kan onder aftrekbeperking vallen

Als een bedrijfsmiddel kwalificeert als een aanhorigheid, merkt de Belastingdienst het aan als een onderdeel van een onroerende zaak. De aanhorigheid valt onder dezelfde aftrekbeperkingen als het gebouw. Het gevolg is dat de ondernemer op de aanhorigheid evenmin tot onder de zogeheten boekwaarde mag afschrijven. Voor het berekenen van de fiscale afschrijving geldt overigens een ruim afschrijvingsbegrip, zo bevestigde de Hoge Raad in een recent arrest. Ook al is een bouwwerk voor de zelfstandigheidseis geen onderdeel van een gebouw, dan kan het volgens de Hoge Raad nog wel een aanhorigheid zijn voor de afschrijvingsbeperking. Het is voldoende dat het bouwwerk behoort bij een gebouw, daarbij in gebruik is en aan dat gebouw dienstbaar is.

Let op!
De bodemwaarde voor een gebouw dat de ondernemer ter belegging aanhoudt, is gelijk aan de WOZ-waarde. Voor andere gebouwen geldt een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde.

Opleidingsuren tellen mee voor urencriterium

Sommige ondernemers moeten een opleiding volgen als zij de vakbekwaamheid die nodig is om hun onderneming uit te oefenen willen verkrijgen of op peil houden. Rechtbank Den Haag meent dat uren die een ondernemer aan zo’n studie besteedt ook meetellen voor het urencriterium. Maar dan moet de desbetreffende ondernemer zijn uitgaven voor de studie wel aannemelijk maken. In de zaak voor de rechtbank wist de ondernemer niet aannemelijk te maken dat hij de opgegeven uren aan opleidingen of stages had besteed. Hij kon bijvoorbeeld geen stageovereenkomst overleggen.

Let op!
Als de ondernemer niet het diploma heeft dat is vereist voor bijvoorbeeld zijn zelfstandig beroep, is het evenmin aannemelijk dat hij uren aan zo’n werkzaamheden heeft besteed.

Verlaag fictief loon met als loon aangemerkte onttrekking

Een B.V. moet in principe haar dga een loon betalen dat voldoet aan de gebruikelijkloonregeling. Voor zover dat niet gebeurt, zal de Belastingdienst een correctie toepassen met fictief loon. Stel nu dat de fiscus de balans en resultatenrekening van de vennootschap heeft aangepast met een onttrekking. Bovendien heeft de inspecteur die onttrekking aangemerkt als loon. In dat geval moet hij zijn correctie via het fictieve loon verlagen met het bedrag van die onttrekking. Dat valt althans te halen uit een recente uitspraak van Hof Den Bosch.

Tip!
Als de inspecteur een bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak toepast, moet hij deze bijtelling ook in mindering brengen op zijn correctie via het fictieve loon.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.