Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

Februari 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Negatieve marktrente doet oudedagsverplichting afnemen

Als een dga zijn pensioen in eigen beheer heeft omgezet in een zogeheten oudedagsverplichting (ODV), moet jaarlijks een oprenting van deze ODV plaatsvinden. Bij deze oprenting vormt de marktrente het uitgangspunt. In 2020 is de marktrente negatief, namelijk -0,107%. Dit roept de vraag op of ook in 2020 oprenting met de marktrente moet plaatsvinden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst bevestigt dat ook bij een negatieve marktrente oprenting moet plaatsvinden. Het effect is dan dat de waarde van de ODV daalt. De wetgever heeft deze keuze bewust volgens het CAP gemaakt.

Let op!
Blijft de negatieve oprenting (gedeeltelijk) achterwege? Dan wordt de ODV fiscaal onzuiver. In dat geval rekent de inspecteur de waarde van de ODV tot het loon uit een vroegere dienstbetrekking van aanspraakgerechtigde (normaal gesproken de dga). Daarnaast zal de dga in zo’n situatie revisierente moeten betalen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.