Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Auto

Fiscale eindejaarstips november 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Koop in 2020 nieuwe elektrische auto van de zaak

Heeft u het voornemen om een gloednieuwe elektrische auto aan te schaffen? Het is interessant om dat nog dit jaar te doen. De bijtelling over het privégebruik van een elektrische auto bedraagt nu in principe 8% voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 45.000. Voor zover de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de bijtelling 12% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 40.000 en 22% over het meerdere. Koopt u de auto nog dit jaar, dan mag u gedurende zestig maanden de huidige percentages blijven toepassen. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van eerste toelating.

Tip
Voor een elektrische auto heeft u onder voorwaarden recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een extra aftrek op uw winst van 13,5% over de aanschafwaarde van uw auto met een maximum van € 40.000. Om de MIA te kunnen toepassen moet u de investering in de elektrische auto hebben aangemeld bij de RVO binnen drie maanden na de opdracht tot levering van de auto. Het moet bovendien gaan om een nog niet eerder gebruikte elektrische auto.

Koop in 2020 een nieuwe waterstofauto van de zaak

Heeft u het voornemen om een waterstofauto aan te schaffen? Doe dat dan nog dit jaar. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot die op waterstof rijden, geldt in 2020 een bijtelling van 8%. Die bijtelling van 8% mag u gedurende maximaal 60 maanden na aanschaf blijven toepassen. Bovendien heeft u voor een waterstofauto als ondernemer recht op MIA. De MIA is een extra aftrekpost op de winst van 36% van de aanschafwaarde tot maximaal € 75.000 van het investeringsbedrag. Bij investering in een waterstofauto kunt u ook nog eens maximaal 75% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven en een liquiditeitsvoordeel behalen. Om recht te hebben op de MIA en de willekeurige afschrijving moet u de investering in de waterstofauto binnen drie maanden na het aangaan van de koopovereenkomst aanmelden bij de RVO.

Check gebruik van bedrijfsauto

Als u een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, moet u in beginsel een bijtelling voor het privégebruik van de auto toepassen. Maar onder voorwaarden kan die bijtelling achterwege laten. Bijvoorbeeld als de werknemer aan u een kopie overlegt van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. In zo’n document verklaart de werknemer hooguit 500 privékilometers te rijden met de auto van de zaak. Informeer vóór de jaarwisseling bij uw werknemer of de situatie per 1 januari 2021 hetzelfde blijft. Als uw werknemer in 2021 meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto, moet u immers de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

Let op!
De bijtelling geldt per kalenderjaar. Maak uw werknemer hierop attent. Zo voorkomt u dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december meer dan 500 kilometer privé met de bedrijfsauto? Dan moet u toch het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar tot het loon van die werknemer rekenen.

Houd in autobranche autogebruik bij

Als u actief bent in de autobranche, is de kans groot dat (velen onder) uw werknemers niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak rijden. In zo’n geval moet u goed bijhouden welke werknemers in welke auto’s rijden. Zeker met het einde van het jaar in zicht is het verstandig om na te gaan of u de registratie van de auto’s en de werknemers op orde heeft. In paragraaf 4 van de Handreiking privégebruik auto vindt u praktische tips voor de autobranche.

Laat werknemer vlug zijn boeten betalen

Soms begaat een werknemer tijdens zijn gebruik van de auto van de zaak verkeersovertredingen. Dan kan het gebeuren dat het bedrijf in eerste instanties de boeten moet betalen. Heeft uw bedrijf daar eveneens mee te maken, verhaal dan nog dit jaar deze boeten op de werknemer. Anders kan de Belastingdienst het bedrag van de boeten tot het loon van de werknemer rekenen. Uw bedrijf riskeert dan bovendien een naheffingsaanslag loonheffingen.

Zeg vóór 2021 leasecontract auto werknemer op

Gaat u ervan uit dat een werknemer die nu nog rijdt in een geleasede auto van de zaak begin volgend jaar zijn ontslag neemt? Laat dan de schadevergoeding die de leasemaatschappij in rekening brengt voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract voor rekening komen van deze werknemer. Dit werkt het beste als u het leasecontract opzegt vóór 1 januari 2021 en zelf de schadevergoeding betaalt aan de leasemaatschappij. Daarna vordert u het bedrag van de afkoopboete van uw werknemer. Zo kan uw werknemer de doorbetaling van het boetebedrag weer als eigen bijdrage aftrekken van zijn bijtelling vanwege het privégebruik van de leaseauto van de zaak.

Koop benzineauto in 2020

Als u het voornemen heeft om binnenkort een personenauto aan te schaffen die op benzine rijdt, dan is het misschien het beste om dat nog dit jaar te doen. In 2021 vindt namelijk een verscherping plaats van de CO2-schijfgrenzen in de BPM van 4,2%. Deze verscherping geldt ook voor benzineauto’s. Daarnaast komt het tot een indexatie van de schijventarieven, gevolgd door een verhoging met 4,38%. Dit alles dient om de belastinggrondslag aan te laten sluiten aan de (verwachte) technologische ontwikkelingen.

Let op!
Een andere belangrijke wijziging is dat het belastbare feit vanaf 2021 het moment is waarop de inschrijving in het kentekenregister plaatsvindt. Dit feit kan eerder aan de orde komen dan het huidige belastbare feit: de tenaamstelling in het kentekenregister.

Koop dieselauto in 2020

Als u sterk de voorkeur geeft aan dieselauto’s, kunt u waarschijnlijk het beste nog dit jaar zo’n auto aanschaffen. In 2021 zal u namelijk in principe meer BPM betalen. Dat komt door een daling van de CO2-schijfgrenzen van 4,2%. Ook vindt een indexatie plaats van de schijftarieven en het tarief van de dieseltoeslag.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.