Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

Fiscale eindejaarstips november 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Stel aankoop eigen woning uit tot 2021

Wilt u binnen afzienbare tijd een woning kopen die uw hoofdverblijf zal worden? Dan is het misschien een goed idee om daarmee tot 1 januari 2021 te wachten. Vanaf die datum is namelijk de verkrijging van een eigen woning vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Tenminste, als u achttien jaar of ouder maar nog geen 35 jaar oud bent. Bovendien mag de waarde van de woning en de aanhorigheden niet meer bedragen dan € 400.000. U mag deze vrijstelling voor zogeheten jonge starters maar één keer toepassen. U moet dan ook een verklaring opstellen waarin staat dat u de vrijstelling niet eerder heeft toegepast. U moet eveneens verklaren dat u de woning gaat gebruiken om zelf te bewonen. De vrijstelling geldt overigens niet voor de verkrijging van uitsluitend de economische eigendom van een woning en evenmin voor verkrijgingen in zogeheten vastgoedlichamen.

Tip!
Als u toch dit jaar uw eigen woning aanschaft, kunt u bij de latere verkrijging van een nieuwe eigen woning alsnog de vrijstelling van overdrachtsbelasting toepassen mits u nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Let op!
Echtgenoten en andere partners willen nog wel eens een woning gezamenlijk aanschaffen. De voorwaarden voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting gelden per koper. Het is dus mogelijk dat maar een van de partners aan de voorwaarden voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting voldoet!

Betaal hypotheekrente vooruit

Bereikt u in 2021 de AOW-leeftijd of valt u vanwege een andere reden in 2021 onder een lager belastingtarief ? Betaal dan in 2020 nog de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2021. U trekt deze rente dan tegen een hoger tarief af, zodat u minder belasting betaalt. Daarnaast is het zo dat het toptarief waartegen u de hypotheekrente kunt aftrekken in 2021 daalt van 46% naar 43%.

Let op!
Voor een langere periode vooruitbetalen is zinloos. Doet u dat toch, dan weigert de inspecteur de vooruitbetaalde rente als aftrekpost voor 2020.

Let op!
Betaalt u maar weinig hypotheekrente, dan kan het door de aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld mogelijk zijn dat u beter af zou zijn als u de betaalde hypotheekrente niet opgeeft. Helaas is dat geen optie, zo stelt het ministerie van Financiën: het opgeven van de betaalde eigenwoningrente is verplicht!

Verkoop eigen woning na 1 januari 2021

Wilt u binnenkort uw schuldenvrije woning verkopen zonder direct een nieuwe woning aan te kopen? Misschien is het beter daarmee te wachten tot in 2021. Bij een verkoop vóór 1 januari 2021 telt de ontvangen verkoopsom immers mee in de grondslag van de vermogensrendementsheffing van het jaar 2021 (peildatum 1 januari 2021). Als u de woning bijvoorbeeld op 5 januari 2021 verkoopt, valt de koopsom in 2021 niet in box 3.

Los hypotheek in 2020 af

Onder bepaalde omstandigheden is het (fiscaal) voordelig om uw eigenwoningschuld deels of volledig af te lossen. Stel bijvoorbeeld dat u nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek heeft met een vrij hoge rente, terwijl u tegelijkertijd beschikt over belast vermogen in box 3 dat u niet liquide hoeft te hebben. Als het rendement op dat vermogen lager is dan wat u netto aan hypotheekrente betaalt, is aflossen waarschijnlijk voordelig. Informeer bij uw bank hoeveel u boetevrij kunt aflossen. Meestal is dat maximaal 10% van het (openstaande) hypotheekbedrag per jaar. Als u vóór 1 januari 2021 aflost, behaalt u hierbij ook een box 3-voordeel.

Let op!
Als u in 2020 geen eigenwoningschuld heeft of een eigenwoningschuld die minder bedraagt dan het eigenwoningforfait, krijgt u een aftrek. Die aftrek was aanvankelijk het eigenwoningforfait of het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten eigen woning. Per saldo was het inkomen uit eigen woning dan nihil. Sinds 2019 wordt die aftrek beperkt. In 2020 is daardoor 6,67% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten eigen woning belast. In de komende jaren zal steeds 3,33% van het saldo als inkomen worden bijgeteld. In 2021 zal daardoor 10% van het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten belast zijn als inkomen uit werk en woning.

Overweeg een extra storting in uw kapitaalverzekering eigen woning

Heeft u in het verleden een aflossingsvrije eigenwoninglening gesloten en heeft u daarbij een kapitaalverzekering eigen woning (KEW)? Overweeg dan om nog voor het eind van 2020 een extra storting in de KEW te doen. U bespaart daarmee niet alleen belasting in box 3, maar u krijgt waarschijnlijk meer rendement dan de rente op uw spaarrekening. Voor de bancaire variant, een spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning geldt dit ook, al is met beleggen niet zeker of u daadwerkelijk een hoger rendement behaalt.

Ga nu schuld voor verbouwing aan

Wilt u uw eigen woning laten verbouwen? Als u de benodigde verplichtingen aangaat vóór 1 januari 2021, verlaagt u uw grondslag voor de heffing in box 3.

Stel verhuur eigen woning uit tot na 2020

Bent u van plan om uw eigen woning te verhuren? Stel dit dan uit tot na 1 januari 2021. Zodra u uw eigen woning voor langere tijd verhuurt, telt uw woning namelijk als een beleggingspand in plaats van een eigen woning. Het gevolg is dat de woning van box 1 overgaat naar box 3, waar zij meetelt voor de grondslag voor de box 3-heffing. Door even te wachten zorgt u ervoor dat de beleggingswoning pas een jaar later in box 3 valt.

Let op!
Als u maar een deel van uw eigen woning verhuurt, gaat in beginsel de kwalificatie van eigen woning niet verloren. U betaalt dan wel box 1-belasting over het eigenwoningforfait over het verhuurde deel en over 70% van de ontvangen huur. De betaalde hypotheekrente voor de woning blijft volledig aftrekbaar.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.