Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Augustus 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Bewijs aanwezigheid voorbereidende handelingen

Als u een onderneming gaat beginnen en zo snel mogelijk de btw wilt aftrekken als voorbelasting, is het verstandig om bewijzen te verzamelen van voorbereidende handelingen. Zo verkleint u de kans dat de inspecteur de btw-aftrek weigert omdat hij u niet als btw-ondernemer erkent. In het geval van een samenwerkingsverband vormen schriftelijke huur- of gebruikersovereenkomsten tussen participanten onderling of derden in de ogen van Rechtbank Gelderland bewijs. Hetzelfde geldt voor schriftelijke overeenkomsten met betrekking tot de inbreng van bedrijfsmiddelen en de winstverdeling.

Tip!
De btw kent een ruimer ondernemersbegrip dan de inkomstenbelasting. Het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf of beroep is al voldoende. Maar ook de exploitatie van een vermogensbestanddeel leidt tot btw-ondernemerschap als dit gebeurt met als oogmerk om een duurzame opbrengst te genereren.

Inspecteur moet verlies status bouwterrein bewijzen

De levering van een bouwterrein is belast met btw. Daardoor is de btw in de kosten met betrekking tot dat bouwterrein in beginsel aftrekbaar als voorbelasting. De Belastingdienst mag deze aftrek weigeren zodra de status van bouwterrein verloren gaat. Maar van Hof Amsterdam is de inspecteur degene die moet bewijzen dat een onroerende zaak geen bouwterrein meer is. Daarbij kan hij niet volstaan met de stelling dat door tijdsverloop de bewerking van het terrein door natuurlijke aanwas van planten en struiken ongedaan is gemaakt. Een terrein kan tien jaar “braak” liggen en toch een bouwterrein blijven. De stelling dat aannemelijk is dat een afgegeven bouwvergunning is verlopen, overtuigt het hof evenmin.

Automatisch naar nieuwe kleine-ondernemersregeling

Doet u geen btw-aangifte omdat u gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichtingen? Dan valt u vanaf 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe kleineondernemersregeling. U hoeft dus geen verdere actie te ondernemen. Dit geldt overigens ook voor zonnepaneelhouders die geen aangifte meer doen.

Let op!
Wilt of kunt u de nieuwe kleineondernemersregeling niet toepassen? Dan moet u zich met het afmeldformulier van de Belastingdienst afmelden.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.