Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

Augustus 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Kleine overschrijding afkoopsom: volle mep aan revisierente

De afkoop van een lijfrentepolis vanwege arbeidsongeschiktheid kan zonder de heffing van revisierente plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de afkoopsom niet te hoog is. Een kleine overschrijding kan al grote gevolgen hebben. In een zaak voor Rechtbank Gelderland leidde bijvoorbeeld een overschrijding van € 829 tot ruim € 8.000 aan revisierente.

Tip!
In 2019 is een afkoopsom voor een arbeidsongeschiktheidspensioen in ieder geval niet te hoog als het hooguit € 41.132 bedraagt. Als het gemiddelde van de premiegrondslagen inclusief franchise van het kalenderjaar en het voorafgaande jaar groter is dan € 41.132, vormt dit gemiddelde het grensbedrag. Vraag ons om dit bedrag te achterhalen.

Geen beroep op vertrouwensbeginsel als ambtenaarschap is verzwegen

Onder sommige belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen is pensioen afkomstig uit Nederland belast in de woonstaat, maar mag Nederland heffen als het gaat om een ambtenarenpensioen. Krijgt iemand te horen van de Belastingdienst dat zijn pensioen belast is in het buitenland, maar heeft hij niet gemeld dat hij als voormalig ambtenaar het pensioen ontvangt? Dan kan hij aan de toezegging van de Belastingdienst geen vertrouwen ontlenen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.