Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Augustus 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Tref voorbereidingen voor meldingsplicht internationale constructies

Vanaf 1 juli 2020 zullen belastingadviseurs, accountants, financiële instellingen en andere intermediairs een extra informatieverplichting krijgen. Het betreft de plicht om grensoverschrijdende constructies die zijn te gebruiken om belasting te ontwijken, bij de Belastingdienst te melden. De informatie die men vanaf 1 juli 2020 moet leveren, gaat terug tot 25 juni 2018. Deze informatie moet uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst zijn verstrekt. Intermediairs die niet voldoen aan de verplichting, riskeren een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging. Vindt vanaf 2020 een melding plaats, dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de Belastingdienst mogelijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. Als gevolg van de Europese richtlijn krijgen de belastingdiensten van alle lidstaten toegang tot een database met informatie over deze constructies. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie tussen Europese lidstaten.

Tip!
De inspecteur mag stukken die hij niet bij de advocaat kan opvragen evenmin opvragen bij de cliënt. Dit zou immers een uitholling van het verschoningsrecht vormen.

Meer tijd voor informatieverstrekking voor wijziging beslagvrije voet

Soms dient een belastingschuldige een verzoek in tot aanpassing van de beslagvrije voet zonder daarbij de juiste gegevens te verstrekken. In dat geval corrigeert de ontvanger van de belastingen de beslagvrije voet van de belastingschuldige pas als deze wel de juiste gegevens verstrekt. Door een wijziging van de Leidraad invordering krijgen belastingschuldigen nu een redelijke termijn om alsnog de juiste gegevens te verstrekken voor het bepalen van de beslagvrije voet. Als de belastingschuldige die juiste gegevens verstrekt, wordt zijn beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast vanaf de eerstvolgende inhouding nadat het oorspronkelijke verzoek is gedaan. Door deze beperkte terugwerkende kracht verdwijnt het onderscheid tussen belastingschuldigen die zich melden met de juiste informatie en de belastingschuldigen die dat niet doen. Levert de belastingschuldige de juiste informatie echter niet, dan blijft het huidige regime van toepassing.

Ingetrokken informatiebeschikking is te “vervangen”

Het komt voor dat de Belastingdienst naar aanleiding van een beroep een informatiebeschikking intrekt, bijvoorbeeld omdat deze beschikking onduidelijkheid creëert. In dat geval is het mogelijk dat de inspecteur korte tijd later een nieuwe informatiebeschikking oplegt die ziet op hetzelfde belastingjaar. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs bevestigd dat deze gang van zaken in principe is toegestaan. Het is wel mogelijk dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur het opleggen van een tweede informatiebeschikking in de weg staan. Maar de belanghebbende zal dit dan aannemelijk moeten maken.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.