Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

April 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Niet-opgeëist pensioen is belast

Als een dga gerechtigd is tot uitkeringen van pensioen in eigen beheer maar deze uitkeringen niet opeist, kan de Belastingdienst menen dat sprake is van het prijsgeven van de aanspraak. Maar de Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur deze conclusie niet te snel mag trekken. De inspecteur mag pas aannemen dat een aanspraak is prijsgegeven als de dga enige actie naar zijn pensioen-B.V. heeft ondernomen. Doet de dga niet, dan geeft hij evenmin pensioen prijs. Het is echter wel zo dat als een niet-prijsgegeven pensioen vorderbaar en inbaar is, de dga dit pensioen tot zijn inkomen moet rekenen.

Tip!
De desbetreffende zaak voor de Hoge Raad speelde in 2013. Tot 1 april 2017 leidde het prijsgeven van een inbare pensioenaanspraak tot een fiscale strafheffing (revisierente). Een afkoop vanaf 1 april 2017 of in 2018 of 2019 is echter fiscaal gefacilieerd. Daardoor blijft de heffing van revisierente achterwege. Bovendien is 19,5% (percentage 2019) van de fiscale balanswaarde van de aanspraak (maar maximaal de stand per 31 december 2015) vrijgesteld.

Ontslagvergoeding vormt geen pensioen

Voor de werking van een belastingverdrag kan het van belang zijn of een uitkering uit een stamrecht-B.V. een pensioen is of loon vormt. Volgens het verdrag met Duitsland zijn bijvoorbeeld pensioenen belast in de woonstaat, terwijl bij loon uit dienstbetrekking in beginsel ook de bronstaat mag heffen. Voor de verdragsrechtelijke kwalificatie van een uitkering uit een stamrecht-B.V. moet men kijken naar de maatstaven van het jaar waarin de ontslagvergoeding, die in de stamrecht-B.V. is ingebracht, is overeengekomen. Dat de ontslagen werknemer het stamrecht wil gebruiken als pensioen, is onvoldoende om de uitkering ook dat karakter te geven. Als hij op moment van zijn ontslag nog lang niet de gemiddelde pensioenleeftijd heeft bereikt, wijst dat erop dat de ontslagvergoeding niet was bedoeld als oudedagsvoorziening.

Let op!
Sinds 1 januari 2014 kunnen werknemers een ontslagvergoeding niet meer onderbrengen in een stamrecht-B.V. De problematiek van de stamrecht-B.V. speelt daarom alleen een rol in oudere zaken.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.