Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

April 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Verlenging voor financieringsregelingen voor MKB

Uit onderzoek blijkt dat vooral kleine bedrijven, starters, innovatieve bedrijven en snelle groeiers behoefte hebben aan financiering om hun groei- en innovatieplannen te kunnen bekostigen. Zij hebben echter moeite om die financiering te vinden. Evaluaties wijzen uit dat de volgende drie regelingen doelmatig in die behoefte voorzien: de VroegeFaseFinanciering (VFF), de Seed Capital-regeling en het Innovatiekrediet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regelingen uit. Gezien deze uitkomst wil de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat deze regelingen met vijf jaar verlengen.

Oppassen met inbreng privégoed in onderneming

In principe moet een natuurlijk persoon die een goed vanuit zijn privévermogen inbrengt in zijn ondernemingsvermogen, dit goed activeren voor de waarde in het economische verkeer. Een uitzondering doet zich voor als die waarde is aan te merken als nog ongerealiseerd resultaat uit overige werkzaamheden. In deze situatie mag de ondernemer namelijk niet meer activeren dan het bedrag aan kosten dat hij heeft gemaakt voor die werkzaamheid. Bovendien moet het gaan om kosten die hij nog niet heeft afgetrokken. Neem contact met ons op als u een goed vanuit uw privévermogen wilt inbrengen in uw ondernemingsvermogen.

Fiscus mag onzakelijke winstverdeling man-vrouwfirma corrigeren

De hoofdregel is dat de Belastingdienst de winstverdeling tussen de echtgenoten in een zogeheten man-vrouwfirma moet accepteren. Maar als de winstverdeling afwijkt van wat zakelijk handelende derden zouden overeenkomen, mag de inspecteur een fiscale correctie toepassen. Een voorbeeld van een onzakelijke winstverdeling deed zich voor in een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een vof tussen twee echtgenoten had in haar eerste jaar een bescheiden winst gehaald en in de tien daaropvolgende jaren een verlies. De echtgenoten rekenen de winst volledig toe aan de vrouw en de verliezen compleet aan de man toe. Dit vond de inspecteur een merkwaardige verdeling, want de man werkte gemiddeld slechts zo’n vijf uur per week in de zaak. Zijn echtgenote besteedde wekelijks 40 à 50 uur aan de onderneming. De rechtbank meent dat het echtpaar heeft gekozen voor deze winstverdeling omdat de man de ondernemingsverliezen kan verrekenen met zijn loon. De vrouw geniet te weinig ander inkomen om de verliezen van de vof te verrekenen. De rechtbank oordeelt dat de overeengekomen winstverdeling onzakelijk is. De inspecteur mag daarom een correctie toepassen en uitgaan van een 50%-50%-winstverdeling.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.