Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

April 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Dga kan zonder arbeidsovereenkomst gebruikelijk loon genieten

Wil de gebruikelijkloonregeling van toepassing kunnen zijn, dan moet de directeur van een B.V. om te beginnen een aanmerkelijk belang in die B.V. hebben. Daarnaast moet hij werkzaamheden voor die B.V. verrichten. In tegenstelling tot wat sommige dga’s menen, is de aanwezigheid van een formele arbeidsovereenkomst geen vereiste voor de gebruikelijkloonregeling. Tot dit oordeel is althans Rechtbank Noord-Holland gekomen.

Tip!
Als u als adviseur aannemelijk weet te maken dat een werknemer zonder aanmerkelijk belang voor zijn werkzaamheden niet meer zou ontvangen dan € 5.000 op jaarbasis, is de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing. De B.V. hoeft de dga dan niets aan salaris uit te betalen.

Tijdens verlofperiode blijft aangestelde ambtenaar premieplichtig

Stel een Nederlandse ambtenaar, bijvoorbeeld een docent, zal voor een werkgever in een andere EU-lidstaat gaan werken. Voordat het zo ver is, neemt hij nog verlof op. Rechtbank Gelderland haalt uit Europese rechtspraak dat men dan moet kijken of de ambtenaar volgens de Nederlandse socialezekerheidswetgeving wordt geacht in loondienst werkzaamheden uit te oefenen. Dit is het geval als hij gedurende de verlofperiode nog is aangesteld bij de Nederlandse werkgever. In deze situatie blijft de ambtenaar ook gedurende zijn verlof premieplichtig in Nederland.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.