Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

April 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Tijdige melding betalingsonmacht en geen grove schuld: niet aansprakelijk

Krijgt een B.V. een naheffingsaanslag opgelegd die zij niet kan betalen, dan moet zij tijdig een melding van betalingsonmacht indienen. Deze tijdige melding kan de bestuurders van de B.V. beschermen tegen aansprakelijkheid. Dit is nog meer het geval als het niet aan opzet of grove schuld van de B.V. is te wijten dat de verschuldigde belasting meer bedraagt dan de afgedragen belasting. In het geval van een tijdige melding moet de ontvanger van de belastingen bewijzen dat de betalingsonmacht het gevolg is van onbehoorlijk bestuur van de aansprakelijk te stellen bestuurder in de drie jaren vóór de melding. De ontvanger mag daarbij de bestuurder niet verwijten dat de verschuldigde belasting meer bedraagt dan de afgedragen belasting. In zo’n geval is de kans klein dat de ontvanger voldoende bewijs weet te leveren.

Tip!
Is het niet aan opzet of grove schuld van de B.V. te wijten dat een verschil bestaat tussen de afgedragen en de verschuldigde belasting? Dan is een melding van betalingsonmacht tijdig gedaan als zij uiterlijk twee weken na de vervaldatum van de aanslag plaatsvindt.

Traag college van B&W kan burger dwangsom opleveren

Als een burger een verzoek indient bij het verkeerde bestuursorgaan, moet dit bestuursorgaan het verzoek snel doorsturen naar de juiste instantie. Ontvangt bijvoorbeeld het college van burgemeesters en wethouders (B&W) van een belanghebbende een verzoek om inzage in een WOZ-waarde, dan moet het college dit verzoek doorsturen naar de heffingsambtenaar. Als het college daarmee te traag is, kan de burger geen dwangsom vorderen van het college. De traagheid van het college komt echter voor rekening van de heffingsambtenaar, zodat de burger toch zijn dwangsom kan ontvangen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.